Kwetsbare gezinnen, verwarde personen? Een regiehouder!

De laatste tijd is de problematiek rond kwetsbare gezinnen en verwarde personen steeds vaker in het nieuws. Door de veranderingen in de samenleving en de opvang van doelgroepen in de wijk is de overlast die ervaren wordt toegenomen. In ons werk voor verschillende zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten komen wij steeds meer casussen tegen die wij onderstaand aan jullie willen voorleggen.

De psychose

Tijdens een van onze huisbezoeken tijdens een leefbaarheidsonderzoek komen wij bij een deur die volledig is vernield. De bewoner was zijn sleutels binnen vergeten en in paniek geraakt. Dit leidde tot een psychose, naar eigen zeggen tenminste. Impulsief handelend heeft hij van zijn toegangsdeur een soort staldeur gemaakt, overdwars door midden. Samen met de monteur hebben we een noodreparatie bedacht, de boel bij elkaar gelegd en met wat plaatmateriaal verstevigd.

De logé

De gast van ‘onze cliënt’ is door haar ex uit huis gezet. Via Facebook heeft ze het aanbod van ‘onze cliënt’ gekregen om daar te komen logeren. Zowel de zorgverleners als de curator is hier allerminst blij mee.  ‘Onze logé’ heeft inmiddels geen uitkering meer, geen lopende indicatie en geen geld of eigen woonruimte. Dus is de meest logische stap naar daklozenopvang in de woonplaats waar zij is ingeschreven of een plekje zoeken in haar eigen netwerk.

We hebben haar een lijstje laten maken van haar contacten, familie, vrienden en kennissen, die ze in haar telefoon had staan. Vervolgens zijn we gaan bellen. Het resultaat was niet bemoedigend. De een wilde niet, de ander kon niet en een enkele verbrak de verbinding zodra duidelijk werd waar het over ging. De oude zorginstelling had geen plaats vrij en ook bij de zorginstelling van ‘onze cliënt’ vonden wij geen ruimte.

Na veel rond zoeken bleek via Facebook nog een kennis van ‘onze logé’ bereid mevrouw voor vier weken onderdak te bieden. Dus hebben wij een draaiboek gemaakt ‘hoe nu verder’ en de verhuizing geregeld. Voor de ‘logé’ ligt de regie nu bij de bewindvoerder en de eigen zorginstelling.

Zorgmijder is niet thuis

Via de corporatie kwam de klacht van overlast binnen. 24 uur per dag stond de radio aan in de benedenwoning. Terwijl de bewoner helemaal niet thuis bleek te zijn. ‘Maar ik heb de radio echt uitgezet voor ik weg ging’ was zijn eerste reactie.

Hij was ingetrokken bij een vriendin die ook cliënt is bij de zelfde zorginstelling. Dus eerst maar de sleutel van de woning gevraagd en toestemming om de radio uit te zetten. Samen met de begeleider naar de woning toe en de wekkerradio uit gezet. Maar dan ook echt de stekker eruit.

Inmiddels komen wij (de begeleider in ik) erachter dat er kennelijk al langer niet meer in het huis wordt gewoond. Onze ‘zorgmijder’ heeft behoorlijk wat post achter de voordeur liggen. Vermoedelijk ook een brief van de gemeente over zijn uitkering. In het overleg dat in de dagen erop volgt, blijkt de gemeente de uitkering te hebben stopgezet omdat hij niet heeft gereageerd op een brief.

De bewindvoerder besluit, na overleg met de rechter, de huur op te zeggen. Zijn cliënt woont immers samen met zijn vriendin…

Wat kan je hiermee als corporatie, gemeente of zorginstelling?

Onze ervaring is dat – zodra wij vragen naar de voortgang van een kwetsbaar gezin of verwarde persoon – eigenlijk niemand echt de stand van zaken weet. Men kijkt naar elkaar en dacht dat de ander ermee bezig was. Teleurstellend en soms tenenkrommend. Voor ons reden om tot actie over te gaan en in overleg met onze opdrachtgevers de regierol steeds meer op ons te nemen.

Welke actie kun je nemen? 

Woningcorporatie… Sta erop dat er een regiehouder komt die de coördinatie voert over de voortgang. Desnoods stel je samen met het stadsdeel een budget beschikbaar voor de aanstelling van een regiehouder.

Zorginstelling… Onze ervaring is dat zorginstellingen zich focussen op de zorg van de eigen cliënt en niet zozeer op het wonen. Ook de zorginstellingen zijn gebaat bij een regiehouder.

Gemeente… De gemeente is verantwoordelijk voor haar inwoners en is daarmee corporatie- of zorginstellingoverschrijdend. Daar waar het fout dreigt te gaan, is en blijft een gemeente verantwoordelijk. De gemeente heeft er dus ook alle baat bij dat er een regiehouder komt die bovenop de regiehouder zit.

Politie… De politie komt in beeld bij handhaving of bij wetsovertredingen.

Wat mag je verwachten van een regiehouder

  • Zorgt dat alle partijen op 1 lijn komen;
  • Zorgt dat de voortgang wordt gecheckt bij alle betrokken partijen;
  • Zorgt dat de gezinnen of cliënten op de juiste plek in de begeleiding terechtkomen;
  • Zorgt voor een goede overdracht van de ene instelling naar de andere;
  • Zorgt dat hij/zij bovenop de voortgang blijft zitten.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →