Commissies

werkgroepen GemeentenNL

GemeentenNL kent de volgende commissies:

  1. Commissie Wonen
  2. Vastgoed Commissie
  3. Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering

Handen uit de mouwen

In een commissie werk je gezamenlijk aan een oplossing voor een probleem waar de hele sector tegenaan loopt. Commissies hebben een permanent karakter. De leden daarvan signaleren de belangrijkste ontwikkelingen en vertalen die naar de gemeentelijke praktijk. Die kennis delen zij tijdens bijeenkomsten en publicaties met de leden van GemeentenNL.

Aanpak

We bespreken met elkaar de achtergronden, de problematiek, de gevolgen en de oplossingsrichtingen. De commissies komen gedurende het  jaar meerdere keren bijeen. Via de mediakanalen van GemeentenNL doen we verslag over de voortgang, zodat ook de hele sector betrokken raakt en de groep van input kan voorzien. De commissies zijn een initiatief van GemeentenNL, om naast kennisdeling en netwerken ook gezamenlijk aan de slag te gaan.

Samenstelling

Een GemeentenNL commissie of werkgroep bestaat uit 10 tot 12 deelnemers en staat onder leiding van een deskundige voorzitter. De samenstelling is per definitie multidisciplinair. We combineren kennis vanuit verschillende disciplines zoals gemeente, zorg, wonen, wetenschap, advies, bestuur om grootse doelen te bereiken.