Vastgoed Commissie

De Vastgoed Commissie selecteert de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor gemeenten en informeert de leden van GemeentenNL over de betekenis hiervan voor hun werk.

De Vastgoed Commissie selecteert de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor gemeenten en informeert de leden van GemeentenNL over de betekenis hiervan voor hun werk. Ook initieert de commissie oplossingen voor de belangrijkste ruimtelijke en vastgoeduitdagingen van Nederland.

Waarom

De vastgoedwereld is volop in beweging en zal dat de komende jaren blijven. De opgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud zijn groot. En de middelen zijn beperkt. Gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden en de beschikbare ruimte wordt steeds schaarser.

Tegelijk zijn er vanuit financieel perspectief veranderende randvoorwaarden en creëren de financiële instrumenten telkens weer interessante mogelijkheden voor vastgoedsturing. Daarnaast blijken innovatieve bouwmethoden plotseling kansrijker dan ooit gedacht.

Het vastgoed speelt een essentiële rol in de inrichting van Nederland. Daarom zit onze politiek ondertussen niet stil. Waar vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en exploitanten eerder beperkt werden door wetten en belastingheffingen is de trend nu dat er minder belasting betaald hoeft te worden in ruil voor meer nieuwbouw en snellere verduurzaming.

Mede door deze ontwikkelingen verandert het speelveld continu. Het is steeds moeilijker om door de bomen het bos nog te kunnen zien. De Vastgoed Commissie help daarbij.

Opdracht Commissie

De commissie selecteert de belangrijkste trends en ontwikkelingen en informeert de leden van GemeentenNL over de betekenis hiervan voor hun werk. Tevens initieert de commissie nieuwe, creatieve oplossingen voor de belangrijkste ruimtelijke en vastgoeduitdagingen die blijvend bijdragen aan het beter wonen in Nederland.

Verantwoordelijkheid en taken

 1. Oplossingsrichtingen voor de belangrijkste uitdagingen bedenken, verzamelen of entameren
 2. Onderzoek doen naar de belangrijkste relevante trends en ontwikkelingen van nu en in de toekomst
 3. Het informeren van leden via onder meer bijeenkomsten, interviews en publicaties over actuele onderwerpen
 4. Het instellen van benodigde subcommissies op deelonderwerpen
 5. Zorgen dat adviezen van de commissie op bestuurlijk, politiek en wetenschappelijk niveau terechtkomen en bruikbaar zijn

Samenstelling

Om het brede veld van vastgoed te bestrijken is de commissie multidisciplinair samengesteld met GemeentenNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Maarten Vermeulen (voorzitter), Senior vice president national councils ULI Europe
 2. Karima Bouchtaoui, Wethouder Zaltbommel
 3. Joziene van der Linde, Managing Director De Meeuw
 4. Ard de Jong, Directeur Latei
 5. Tine-Loes Hemmes, Vastgoedontwikkeling & Klant en Markt Dura Vermeer
 6. Arnold Pureveen – Bestuurder/CFO Woonzorg Nederland
 7. Estéban van Zeijl – Programmamanager Duurzaam Wonen Dutch Green Building Council
 8. Nicole van Wijk – Bestuurder Woonwaard Alkmaar
 9. Henk Vonk – Directeur HevoFame

Werkwijze

De Vastgoed Commissie komt elke 2 maanden bij elkaar en heeft tussentijds contact. De tijdsbesteding is circa 2 à 4 uur per maand. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Financieel en vergoeding

De Vastgoed Commissie heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. Elk lid ontvangt een aanwezigheidsvergoeding voor de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van GemeentenNL. En zij krijgen natuurlijk professionele ondersteuning vanuit ons kantoor.

Suggesties of meedoen?

Heb je suggesties voor de commissie, wil je belangrijke nieuwe trends of ontwikkelingen delen of heb je interesse om mee te werken aan de doelstellingen van de Commissie en ben je lid van GemeentenNL? Stuur ons dan graag een e-mail. Je ontvangt binnen een week onze reactie.