Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering

 

De huisvestingswereld is volop in beweging en zal dat de komende jaren blijven. De opgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud zijn groot. En onder bewoners leiden de almaar stijgende kosten tot nieuwe problemen, hetgeen bovenop het toegenomen volume kwetsbaren komt. Tegelijk heerst er schaarste bij de organisaties die het allemaal maar moeten doen: personeel, bouwlocaties, financiële middelen zijn beperkt beschikbaar.

Waarom

De missie van GemeentenNL is “een thuis voor iedereen in 2030.” Want dat is goed mogelijk als we anders durven denken over organiseren en inrichten. Samen kunnen we de toekomstbestendige organisatie uitvinden die deze opgave aankan. Met een grotere rol voor digitalisering, met andere verantwoordelijkheden voor medewerkers, met meer financiële ruimte en minder regels, met nieuwe typen organisaties in een anders gedefinieerd speelveld.

Opdracht Commissie

Welke organisatie in termen van mensen, middelen, systemen en samenwerkingen is nodig om ervoor te zorgen dat we een veilig en stabiel thuis voor iedereen in 2030 kunnen realiseren? Dat is de belangrijkste opdracht van de Commissie . Daarnaast selecteert de Commissie de belangrijkste trends en ontwikkelingen en informeert zij de leden van GemeentenNL over de betekenis hiervan voor hun werk.

Verantwoordelijkheid en taken

 1. Definiëren van soorten toekomstige organisaties die een thuis voor iedereen kunnen realiseren
 2. Zorgen dat deze organisaties in de praktijk ontstaan
 3. Onderzoek doen naar de belangrijkste relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van organisatiemodellen, digitalisering, mensen en financiën van nu en in de toekomst
 4. Het informeren van leden via onder meer bijeenkomsten, interviews en publicaties over actuele onderwerpen
 5. Het instellen van benodigde werkgroepen op deelonderwerpen
 6. Zorgen dat adviezen van de commissie op bestuurlijk, politiek en wetenschappelijk niveau terechtkomen en bruikbaar zijn

Samenstelling

Om het brede veld van organisatie en bedrijfsvoering te bestrijken is de commissie multidisciplinair samengesteld met GemeentenNL-leden die dagelijks actief werkzaam op het gebied van wonen of ruimte. De commissie bestaat uit:

 1. Astrid van Straten, manager financiën Hilversum – Gooi & Omstreken
 2. Roel Vuursteen, manager I&A Heerenveen Elkien
 3. Richard Roersma, general manager Avantage
 4. Eric Nagengast, directeur vastgoed Rochdale Amsterdam
 5. Peter Winterman, managing consultant BMC
 6. Marcel Noordhuis, partner Ketenmanagement.com
 7. Angela Sweres, senior adviseur corporate beleid Brabant Wonen
 8. Paul Uppelschoten, directeur Huybregts Relou
 9. Bas de Bruijn, manager financiën en ict Veluwonen
 10. Simone van de Kuit, directeur-bestuurder OpMaat
 11. Luc Wolfs, managing partner Ponthus
 12. Tino Meijn, directeur GemeentenNL

Werkwijze

De Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering komt elke twee maanden bij elkaar en heeft tussentijds contact. De tijdsbesteding is maximaal 2 à 4 uur per maand. Daarnaast ben je als lid uitgenodigd voor het jaarlijkse diner in een informele sfeer. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Financieel en vergoeding

De commissie heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. Als lid ontvang je een aanwezigheidsvergoeding voor je werkzaamheden. Daarnaast kun je gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van GemeentenNL. En je krijgt natuurlijk professionele ondersteuning vanuit ons kantoor. Je leert ervan, verbetert de sector en doet interessante contacten op.

Interesse? Reageer!

Heb je interesse om zitting te nemen in de Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering? Reageer dan snel. Stuur een e-mail naar info@gemeentennl.nl met je motivatie en achtergrond. Je ontvangt binnen een week onze reactie.