Gemeente Alkmaar door vernieuwende aanpak koploper bij aanpak dakloosheid

Gemeente Alkmaar door vernieuwende aanpak koploper bij aanpak dakloosheid

Alkmaar is een van de 21 koplopergemeenten in de Brede aanpak Dak- en Thuisloosheid die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met gemeenten heeft opgezet. Het kabinet streeft ernaar uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. De gemeente Alkmaar behoort met haar vernieuwende aanpak tot de koplopers bij de realisatie van deze doelstelling. De werkgroep van GemeentenNL zal hier tijdens het event De Kracht van Kwetsbaarheid aandacht besteden.

Gericht op vernieuwing

In december 2019 heeft Alkmaar het beleidskader Maatschappelijke opvang vastgesteld. Daarbij hoort een uitvoeringsprogramma gericht op vernieuwing van de opvang, preventie, jongeren en het creëren van woonplekken. Alkmaar ontvangt als koplopergemeente voor de uitvoering middelen en ondersteuning van het ministerie. Dit wordt ingezet op de volgende projecten en acties:

1. uitbreiding uitstroomplekken,
2. Eropaf teams
3.  uitbreiding Housing First
4. pilot Onder De Pannen Alkmaar
5. realiseren van bijzondere huisvesting voor mensen met complexe problematiek.

Aan de slag

Wethouder Marcel van Zon: “Ik ben blij dat we nu verder uitvoering kunnen geven aan onze plannen om de maatschappelijke opvang te verbeteren. We hebben een stevige, integrale aanpak opgezet waarmee we dakloosheid in de regio Alkmaar kunnen verminderen. Goed dat het ministerie dat ook erkent met projectondersteuning en deze financiering. We gaan nu verder met onze partners aan de slag om de kwetsbare groep mensen zo goed mogelijk te helpen zodat ze een plek hebben en op eigen kracht verder kunnen.”

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →