Opdracht 2e bijeenkomst werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. Beschrijf de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen. Dat is de opdracht waarmee de werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid aan de slag gaat.

Opdracht tweede bijeenkomst

Op 11 maart 2021 zullen de werkgroepleden met elkaar voortbouwen op hetgeen eind vorig jaar is opgehaald: “Het zou geweldig zijn als ieder mens een fijne plek heeft om te wonen, te werken en te leven”.  De werkgroep neemt vooral de tijd om te verdiepen. Wat kunnen organisaties en professionals concreet doen om kwetsbaarheid terug te dringen? De intentie is met elkaar te inventariseren op welke manier mensen het verschil kunnen maken. De ideeën en goede voorbeelden worden vastgelegd. Wat zijn de pareltjes in de eigen omgeving en wat heeft gemaakt dat dit gerealiseerd kon worden? Wat heeft ervoor gezorgd dat dit werd bestendigd?

Deze werkgroep heeft als opdracht om de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen te vinden op basis waarvan echte oplossingen gerealiseerd kunnen worden voor het terugdringen van kwetsbaarheid. De aanname is dat wanneer dit goed is georganiseerd, ook de toenemende druk op medewerkers beter is te handelen.

Mocht je nog willen aanhaken bij de werkgroep neem dan contact op met de voorzitter Eric Edens via alteredens@outlook.com

Kennisbank

De uitgebreidere verslagen van alle werkgroep bijeenkomsten zijn voor leden van GemeentenNL beschikbaar in de kennisbank onder het kopje Sociaal Domein. Nog geen lid? Regel het vandaag nog.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →