Rotterdam bouwt 30.000 nieuwe sociale huurwoningen

Rotterdam bouwt 30.000 nieuwe sociale huurwoningen

De woningcorporaties in de regio Rotterdam zullen de komende tien jaar ten minste 30.000 sociale huurwoningen realiseren. Dat is nodig om de groeiende behoefte op te vangen.  Net als de rest van Nederland kampt de regio Rotterdam met een fors woningtekort. In de afgelopen vijf jaar halveerde de kans om aan een sociale huurwoning te komen. Het aantal ingeschreven woningzoekenden steeg met 56%, terwijl het aantal verhuringen daalde met 20%. Op aangeboden woningen komen honderden reacties binnen.

Oververhitte markt

Annemarieke van Ettinger, directeur Maaskoepel: “De woningnood is in de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste maatschappelijke problemen. Bijna dagelijks zien we berichten in de media over mensen die geen kant meer op kunnen op de oververhitte woningmarkt.” Huurders en woningzoekenden gingen vorig jaar in het hele land de straat op om te protesteren tegen het woonbeleid, zoals in oktober tijdens de Woonopstand in Rotterdam. “Daar waren wij als corporaties ook bij, om woningzoekenden een hart onder de riem te steken.”

Woningtekort aanpakken

Daarom hebben de 22 corporaties in Maaskoepel nu de handen ineengeslagen om het oplopende woningtekort in de regio krachtig aan te pakken. Onder de vlag Gewoon Wonen presenteren ze een manifest en voeren ze campagne. “Iedereen moet gewoon kunnen wonen, en om dat mogelijk te maken staan we met elkaar voor een enorme uitdaging. Als we niets doen dreigt er in de hele regio Rotterdam over tien jaar een tekort van ruim 72.000 woningen. Dat zijn koop- en huurwoningen in alle prijsklassen die er bij moeten komen. Daarvan willen wij als corporaties 30.000 sociale huurwoningen voor onze rekening nemen.”

De corporaties zien diverse mogelijkheden. “Behalve het realiseren van nieuwbouwwoningen kunnen we tijdelijke woningen neerzetten,” aldus Van Ettinger. “Of bestaande gebouwen ophogen met extra woonverdiepingen, verdichten in de stad en leegstaande kantoren transformeren tot woningen.”

Bondgenoten

Voor het realiseren van die mega-ambitie zoeken de corporaties een langjarige samenwerking met gemeenten. Van Ettinger: “Wij zijn natuurlijke bondgenoten, al meer dan 100 jaar. Gemeenten hebben ons nodig voor betaalbare woningen en leefbare wijken. En wij hebben gemeenten nodig voor voldoende bouwlocaties, plancapaciteit en om te kunnen verdichten. Gemeenten moeten eisen dat er minimaal 30% sociale woningen komen in nieuwbouwprojecten. En dat corporaties die gaan bouwen. Ook een passende grondprijs is noodzakelijk. Tempo kan worden bereikt door minder regels en snellere procedures. Laten we samen kijken naar wat wél kan! Want het kan gewoon slimmer, sneller en beter.”

Meer geld

Door het afschaffen van de verhuurderheffing, die woningcorporaties sinds 2013 betalen aan het rijk, neemt de ruimte om te investeren toe. Maar de opgaven zijn groot, zeker in de regio Rotterdam. “Daarom moeten we heel goed kijken hoe we ons geld uitgeven. Corporaties investeren verantwoord en naar vermogen in de volkshuisvesting en verwante maatschappelijke opgaven. Behalve nieuwbouw van sociale huurwoningen in sterke buurten staan we voor de enorme uitdaging om alle woningen te verduurzamen en gasloos te maken. Ook dat kost geld.”

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →