Meer ruimte voor flexwoningen in Breda

Er is een grote behoefte aan flexwoningen als een van de oplossingen voor het woningtekort. Net als in de rest van Nederland is ook in Breda een toenemende krapte op de woningmarkt zichtbaar; onder meer op de markt voor sociale huurwoningen. In Breda stonden woningzoekenden die in 2021 een woning kregen hiervoor gemiddeld 6,5 jaar ingeschreven als woningzoekende. Het bouwen van permanente woningen kost veel tijd. Een grote groep heeft nú behoefte aan een woning. Daarom zet de gemeente Breda in op de bouw van flexwoningen.

Subsidie ontvangen

Eerder al maakte de gemeente Breda bekend dat zij circa 500 flexwoningen (tijdelijke woningen) wil realiseren op drie locaties in Breda. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek gestart. Nu heeft ook minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend gemaakt dat hij Breda de aangevraagde stimuleringskosten van 6,6 miljoen voor de realisatie van deze woningen toekent. Een van de onderdelen uit het haalbaarheidsonderzoek, namelijk de financiële haalbaarheid, is hiermee een stap dichterbij.

Wethouder Daan Quaars: “We zien dat veel mensen met spoed op zoek zijn naar een woning. Denk aan de buurman die in scheiding ligt en een woning nodig heeft, een dochter die op zichzelf wil wonen of een statushouder die in Breda een nieuw leven wil opbouwen. Een flexwoning kan voor hen een manier zijn om een nieuwe start te maken. We verwachten begin 2023 het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. Dan weten we hoe we deze woningen in de stad een plek kunnen geven. Deze financiering helpt ons hierbij.”


Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →