Gemeente Amersfoort investeert 2 miljoen euro in klimaatbestendigheid

Gemeente Amersfoort investeert 2 miljoen euro in klimaatbestendigheid

De gemeente Amersfoort wil in in 2050 een klimaatbestendige stad zijn met volop ruimte voor water en groen. Het college heeft daarom het programma Klimaatbestendige en Groene Stad vastgesteld. En zij stelt 2 miljoen euro beschikbaar om samen met haar inwoners de stad verder te vergroenen.

Hitte en wateroverlast

Het beter verwerken van hoosbuien, meer verkoeling bij hitte, maatregelen tegen verdroging, een groter leefgebied voor bijen en vlinders en meer parken om te spelen. Amersfoort zet in op een betere leefomgeving voor plant, dier en mens. Klimaatbestendigheid, recreatie en biodiversiteit gaan daarbij hand-in-hand.

Naast de inzet van financiële middelen  wordt in bestaande projecten meer rekening gehouden met groene en klimaatadaptieve maatregelen. Volgens verantwoordelijk wethouder Kraanen is klimaatverandering nu al zichtbaar doordat hoosbuien, hitte en droogte steeds vaker voorkomen. Dat levert risico’s op voor de lokale economie, gezondheid en veiligheid. Amersfoort werkt aan klimaatbestendigheid door in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en de stad geleidelijk aan te passen. Het doel is om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijk inrichting te hebben.

Meer en beter groen

Veel klimaatadaptieve maatregelen zijn ook groene maatregelen. Amersfoort zet in op méér groen en kwalitatief béter groen. Namelijk groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit, recreatie en dus ook de klimaatadaptie van de stad. Dit doet zij bijvoorbeeld door tegels en verharde oppervlakken in de openbare ruimte te vervangen voor groen. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens.

Samen aan de slag

De uitdaging is om voldoende ruimte te blijven creëren voor groen en water in een groeiende stad als Amersfoort, waar ook ingezet wordt op bijvoorbeeld meer woningen. Bij de ontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte neemt de gemeente klimaatadaptieve en groene maatregelen daarom zoveel mogelijk mee in projecten. 

Daarnaast zet de gemeente ook actief in op het inspireren en stimuleren van ontwikkelaars, bedrijven en bewoners om zelf ook maatregelen te nemen. Immers, als zij alleen maatregelen in de openbare ruimte uitvoert, dan mist zij veel plekken waar zij ook kan vergroenen. Zo start zij een pilot met zogenaamde regenwatercoaches die inwoners adviseren hoe zij het regenwater in de tuin kunnen laten infiltreren. Het idee is dat alle Amersfoorters de komende jaren in hun leefomgeving iets merken van de vergroening en klimaatadaptieve maatregelen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →