Gemeente, corporaties en huurders maken prestatieafspraken

Prestatieafspraken gemeenten, corporaties en huurders

In Purmerend zijn de prestatieafspraken voor woning in een sociale huurwoning zwart op wit gezet. Voor het eerst in de geschiedenis van woningbeleid zijn bij dit proces ook de huurdersverenigingen vanaf het begin betrokken en medeverantwoordelijk. Prestatieafspraken betreffen de ontwikkelingen rond volkshuisvestelijke bijdrage aan de stad, met onderwerpen als betaalbaarheid en nieuwbouw, die de gemeente normaliter maakt met lokale corporaties.

Prestatieafspraken in Purmerend betrekken derde partij

Vier huurdersverenigingen, vier corporaties en de gemeente Purmerend ondertekenden vandaag na een intensief proces afspraken betreft de voorraad sociale woningen in Purmerend. Thema’s die in de prestatie-overeenkomst aan bod kwamen waren onder meer betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Met het vastleggen van deze prestatieafspraken 2017-2020 concretiseren en verdiepen de partijen hun samenwerking rond wonen, waarbij elke partij vanuit eigen perspectief en verantwoordelijkheid invulling geeft aan goed wonen binnen de sociale huursector.

De behandelde thema’s zijn voor elke partij relevant. Beschikbaar- en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit en duurzaamheid van het woningenbestand, leefbaarheid in de wijken en huisvesting met betrekking tot sociale opvang en zorg zijn belangrijke agendapunten. Naast adviespartners zijn huurverenigingen nu mede-opstellers van het te voeren beleid. Huurders, de gemeente en woningcorporaties hebben de primeur gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor volkshuisvestelijke opgave in Purmerend.

  • Nieuws of persbericht? Mail naar nieuws@corporatienl.nl