Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

Professionals bij gemeenten, corporaties en zorgorganisaties ervaren toenemende druk omdat er steeds meer kwetsbare doelgroepen zijn en de complexiteit toeneemt. Dit leidt tot stress en uitval waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

Vanuit GemeentenNL is een werkgroep ingesteld die onder leiding van Eric Edens van AlterEdens als opdracht heeft meegekregen om te onderzoeken wat voor organisatie nodig is om deze druk aan te kunnen en te beschrijven welke organisatie en werkwijze wenselijk is om de problematiek het hoofd te kunnen bieden.

De werkgroep heeft het onderzoek uitgevoerd en presenteert haar bevindingen in dit eindrapport.

Inhoudsopgave

Werkgroep
Inleiding

Hoofdstuk 1  Problematiek
Schets van de problematiek
Onderzoeksvragen
Aannames
Eerste analyse
Onderzoeksmethode
Gewenst resultaat en oplossingsvoorstellen
Uitgangspunten voor oplossingsvoorstellen

Hoofdstuk 2  Aanpak
Onze aanpak
Belangrijkste resultaten
Doelen

Hoofdstuk 3:  Conclusies en aanbevelingen
Onze conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 4:  Voorbeelden
Koffiekar in de wijk
Uitbreiden van inloopmogelijkheden
Benutten van data
Doorbraakmethode
Individuele klantenreis
Overige oplossingsvoorstellen

Hoofdstuk 5:  Organisatie
Het zoeklicht op organisatievormen, werkwijzen en scenario’s

Hoofdstuk 6:  Advies en vervolg
Organisatievormen
Scenario’s
Werkwijze
Algemene conclusies en aanbevelingen
Voorstellen voor vervolg

Eindrapport opvragen

GemeentenNL-leden ontvangen automatisch per e-mail bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, video, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank. Zij kunnen het gratis downloaden.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van GemeentenNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief het Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en werkgroepen.