Met MvR & Partners in drie stappen naar een datavaardige gemeente

MvR & Partners helpt je om aan de hand van data de prestaties van jouw gemeente te verbeteren. MvR & Partners hanteert een benadering die de medewerkers centraal stelt en niet de techniek. Te vaak leidt die laatste benadering tot vertraging, of zelfs falen. MvR & Partners ziet hoe het datavaardig maken van de medewerker, en deze in staat stellen om zelf rapportages en dashboards te ontwikkelen, ertoe leidt dat zij zichzelf en hun collega’s (opnieuw) in de regie van de data zetten. Een datavaardige organisatie, dankzij hun datavaardige medewerkers. MvR & Partners beschrijft in drie stappen hoe je deze datavaardigheid binnen jouw gemeente opbouwt.

De datavaardige medewerker

Data lijkt abstract en ver van de medewerker te staan, maar in de praktijk wordt er al veel gewerkt met data. Er wordt dagelijks in werksystemen geregistreerd, informatie gehaald door in te loggen in verschillende applicaties, gegevens in overzichten gezet, team- of afdelingsrapportages opgesteld, etc. Maar, omdat de medewerker niet weet dat dit alles met elkaar verbonden is en dat hij/zij hier middenin staat, blijft data een abstract idee. Door de medewerker hier een actieve rol in te geven en de verschillende datastromen concreet te maken, begrijpt de medewerker steeds beter wat data kan doen.

MvR & Partners maakt datavaardig

MvR & Partners concretiseert dat data inzicht geeft en dat je werkprocessen en -afspraken door dit inzicht beter kan inrichten. En dat je door deze inrichting beter kan sturen op prestatie-indicatoren en (tussentijdse) resultaten. Dit datavaardig maken, lukt beter vanuit de dagelijkse praktijk met concrete werkzaamheden, dan met alleen abstracte trainingen en workshops. Daarom ondersteunt MvR & Partners de medewerker met zowel de MvR Academy als met experts, die hen vanuit hun dagelijkse werkzaamheden versterken in Datagedreven Werken.

Selfservice in plaats van technische- en dataprojecten

MvR & Partners zet in op selfservice door de medewerker:

  • Begin bij rapportages die de medewerkers al gebruiken.
  • Toon hoe je deze verbetert door een rapportagetool te gebruiken
  • Laat deze doorontwikkelen aan de hand van voortschrijdende praktijk en inzichten
  • En bouw ter ondersteuning hiervan de techniek die dit alles kan automatiseren en nieuwe functionaliteiten kan toevoegen.

De Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel op 28 maart 2019 laat MvR & Partners aan de hand van een klantcase (Gemeente Twenterand) zien hoe deze gemeente werkt aan de verbetering van de datavaardigheid. Ook kun je de dialoog aangaan over wat dit precies betekent voor jouw organisatie. Nieuwsgierig geworden? Je kunt je hier aanmelden.

Stappenplan datavaardige gemeente

MvR & Partners beschrijft in drie uiteengezette stappen hoe je binnen jouw gemeente datavaardigheid kunt opbouwen. Namelijk met inzicht, inrichting en sturing door data.

Stap 1: Inzicht door Data

Bijna alle onderdelen van de uitvoering zijn inmiddels gedigitaliseerd. Dankzij deze digitalisering is bijna alles te vinden in systemen. Als je in de uitvoerende organisatie inzicht zoekt, kun je dit in data vinden. Er zijn wel enkele voorwaarden. Namelijk dat de kwaliteit van deze data goed is en dat iedereen – die het inzicht met elkaar moet delen – dezelfde data en definities gebruikt. Dit is vanzelfsprekender als alle betrokkenen datavaardig zijn. MvR & Partners helpt inzicht te creëren door de medewerkers datavaardig te maken en (met hen) de benodigde dashboards en rapportages te ontwikkelen.

Stap 2: Inrichting door Data

Informatiestromen lopen dwars door de gemeente. En data is de groeiende en steeds dominantere stroom hierbinnen. Informatie en daarmee data zijn steeds dwingendere inrichtingsprincipes. MvR & Partners richt de organisatie in door de medewerker op de eerste plaats te zetten. Techniek zet MvR & Partners op een lager plan. Samen met de medewerkers worden de datastromen en managementinformatie als structuur ingericht en gestroomlijnd. Daarnaast worden inzichten verder aangescherpt en werkketens verbeterd, waardoor een datavaardige gemeente ontstaat.

Stap 3: Sturing door Data

Data wordt geregistreerd door uitvoerende medewerkers, geanalyseerd, omgevormd tot management- en beleidsinformatie, en toegepast in sturing op kwaliteit en resultaten, die dan weer op uitkomst worden geregistreerd. Deze grove cyclus kent sturingsmomenten. MvR & Partners ondersteunt de sturende medewerker en finetunet deze cyclus binnen de organisatie.

Kun jij ook wel wat hulp gebruiken bij het creëren van een datavaardige gemeente? Meer informatie over MvR & Partners vind je hier.

Over Joost Hoekman

Joost Hoekman is senior consultant data bij MvR & Partners. Hij heeft jarenlange ervaring als consultant en projectleider digitale transitie bij de overheid. In de afgelopen jaren heeft bij zich verder gespecialiseerd in datagedreven werken. https://mvr.nl/diensten/datagestuurd-werken

Bekijk alle berichten van Joost Hoekman →