Vroegsignalering effectief instrument financieel kwetsbaren

vroegsignalering

De toename in aantallen kwetsbaren, maar ook in multiproblematiek zorgt voor situaties die steeds vaker uit de hand lopen. Toch hoeft dit niet zo te zijn, als we in staat zijn om anders naar het probleem te kijken. Voor het nieuwe e-book over de kracht van kwetsbaren gaan we samen op zoek naar antwoorden en nieuwe krachten. Hoe voorkom je financiële kwetsbaarheid?

Voorkomen van schulden

Vroegsignalering is een recente ontwikkeling waarbij instanties financiële problemen bij huishoudens eerder proberen te signaleren. Dit kan een positieve invloed hebben op de financiële problemen van bewoners.

Hoe vroegsignalering er in de praktijk aan toe gaat en welke veranderingen in de interne organisatie dit met zich meebrengt vragen we aan Gonny Masselink, werkzaam in en rond de Achterhoekse gemeente Borculo. Als medewerker sociaal domein en huurincasso heeft zij veel praktijkervaring. Daarnaast is zij direct betrokken geweest bij het opzetten van vroegsignalering door de gemeente.

Het doel van vroegsignalering

Van woningcorporaties wordt verwacht dat zij aan de gemeente doorgeven wanneer ze bewoners met financiële problemen treffen, mits bewoners daar toestemming voor geven. ProWonen heeft in de aanmaningsbrief een regel opgenomen dat als bewoners dit niet willen, ze dit schriftelijk kenbaar moeten maken. Vroegsignalering is geen hulpmiddel ter voorkomen van schulden, de mensen hebben dan immers al schulden, het doel is dat men niet verder in de schulden komt.

Zo wordt vroegsignalering toegepast

De gemeente is de centrale partij. Zij en alle aangesloten partijen, zoals Nuon, Menzis en woningcorporaties hebben een convenant dat loopt via het Registratie- en Informatiesysteem van Inforing (RIS). Elke maand leveren alle aangesloten partijen hun achterstanden aan bij RIS. RIS koppelt de gegevens zodat duidelijk wordt dat op één adres bij meerdere bedrijven een betalingsachterstand is. Die gegevens levert RIS aan bij de desbetreffende gemeente.

E-book

Uitgebreidere informatie en achtergronden tref je in het volledige artikel in het e-book De kracht van kwetsbaren. Dit e-book ontvangen alle leden van GemeentenNL gratis na verschijnen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →