Personeelstekort in de zorg, maar ook in sociale wijkteams

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd in de zorg. Veel mensen verloren hun baan en meldden zich onder andere bij de WWZ Academie voor een omscholing naar het beroep van Wmo consulent. Inmiddels is er weer een enorm personeelstekort ontstaan in de zorg. Er zijn ruim 120.000 moeilijk vervulbare vacatures. Het UWV constateert nu ook dat er een groot gebrek is aan generalisten in de sociale wijkteams. Hierbij noemt het UWV vooral maatschappelijk werkers met een brede kennis. Er is in heel Nederland een mismatch tussen vraag en aanbod. En niet alleen in de zorg trouwens.

Mismatch tussen vraag en aanbod

Aan de ene kant is er veel vraag naar bepaalde kennis en vaardigheden. Aan de andere kant zijn er veel op zich geschikte werkzoekenden die net een klein stukje missen, waardoor zij steeds niet worden aangenomen. Werkgevers willen vaak dat iemand exact voldoet aan de vacature-eisen en zo ontstaat de mismatch. Het lijkt of werkgevers zich zo focussen, dat er een blinde vlek ontstaat voor sollicitanten die best geschikt zouden kunnen zijn. En met een stukje bijscholing en een goed inwerkplan gewoon ingepast kunnen worden in de organisatie. Zo zoeken gemeenten en dus detacheringsbureaus naar Wmo- en jeugdconsulenten met gemeentelijke ervaring en kennis van het systeem GWS4All. Terwijl dat systeem lang niet overal wordt gebruikt.

Frisse blik nodig

De conclusie van het UWV sterkt mij in mijn mening, dat er in het huidige sociale domein juist consulenten nodig zijn vanuit het maatschappelijk werk en hulpverlening, die in staat zijn om met een frisse blik van buiten naar binnen te kijken. De uitvoering moet immers anders, mensgericht en vraaggericht. Deze mensen kunnen dat. Als zij met hun kennis en werkervaring gaan werken in de sociale wijkteams, dan krijgen de sociale wijkteams de generalisten die ze nodig hebben. Stop nu eens met mensen in hokjes plaatsen en zorg dat je de vacatures vervult met mensen met een frisse blik!

Over Anne Vrieze

Anne is eigenaar van WWZ Consultancy en de WWZ Academie. Zij biedt beleidsadvies, projectleiding en deskundigheidsbevordering op het gebied van zorg en welzijn in de breedste zin des woords.

Bekijk alle berichten van Anne Vrieze →