Kwetsbare laaggeletterde Groningers door gemeente aangepakt

Kwetsbare laaggeletterde Groningers door gemeente aangepakt

De gemeente Groningen heeft een plan van aanpak opgesteld om laaggeletterdheid tegen te gaan. Laaggeletterdheid is van grote invloed op het leven van veel inwoners in de gemeente. Deze groep vindt minder snel een baan en ondervindt meer problemen met geldzaken. Laaggeletterdheid wordt daarnaast lang niet altijd herkend. De gemeente wil deze mensen nu een zetje in de rug geven. In de Maatschappelijke Commissie van GemeentenNL is dit ook een van de onderwerp die de commissieleden bespreken en waar zij nieuw, goed werkende oplossingen voor bedenken.

Cijfers en letter

In Groningen is 9% van de inwoners tussen de 18 en 65 jaar laaggeletterd. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 12%, maar het gaat toch nog om 15.000 inwoners. Met het plan wil de gemeente taal, rekenen en digitale vaardigheden onder deze groep verbeteren en hen op weg helpen.

Opleiding en taalhuis

De huidige aanpak om de geletterdheid te verbeteren bestaat uit taalopleidingen en de financiering van 8 taalhuizen. De gemeente wil deze aanpak uitbreiden door:

  1. het opleidingsaanbod uit te breiden
  2. extra in te zetten op taalcoördinatoren in taalhuizen
  3. extra taalvrijwilligers (ervaringsdeskundigen) te werven
  4. lezen bij zowel kinderen als ouders te stimuleren

Wethouder Carine Bloemhoff zegt hierover: ”Voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal is het moeilijk om mee te blijven doen in de samenleving. Door hen extra te helpen zorgen we er voor dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dat geeft hen weer extra perspectief voor de toekomst”.

Rol van gemeente

Met het plan van aanpak steekt de gemeente ook de hand in eigen boezem. Zo besteedt zij nog meer aandacht aan heldere communicatie richting inwoners. Daarnaast worden medewerkers getraind om laaggeletterdheid bij zowel inwoners als collega’s te herkennen en passende hulp te bieden.

Jong en ongeletterd

Opvallend is dat laaggeletterdheid in Groningen naar verhouding vaak voorkomt bij jongeren onder de 30 jaar. De gemeente gaat bekijken wie deze jongeren zijn en hoe zij hen de komende jaren kan bereiken. Voor het plan van aanpak is een bedrag van 180.000 euro per jaar beschikbaar. Het plan is opgesteld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderwijsinstellingen, ieder en de GGD.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →