Maatschappelijke Commissie

Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

Het aantal mensen in een kwetsbare situatie neemt toe en dat heeft een blijvend effect op hoe wij ons werk doen. Er moet dus iets veranderen, maar wat? De Maatschappelijke Commissie denkt na over nieuwe oplossingen en weet die nationaal voor het voetlicht te brengen. Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je meedenken over vereiste veranderingen?

Waarom

Gemeenten, woningcorporaties en zorg staan onder toenemende druk door de groei van het aantal kwetsbaren en doordat de complexiteit rondom kwetsbaren in het werk toeneemt. Dit leidt tot stress en uitval van medewerkers waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

In de 2021 heeft de GemeentenNL werkgroep De kracht van Kwetsbaarheid dit probleem onderzocht en nader bekeken welke organisatie- en werkvormen nodig zijn. In haar eindrapport kom de werkgroep tot de conclusie dat het probleem verder reikt dan de eigen organisaties en dat in onze hele maatschappij structurele veranderingen nodig zijn om kwetsbaren uit crisissituaties te halen. In het rapport is aanbevolen om het probleem tot een nationale opgave te maken die de politiek en het bestuur met een sense of urgency weet te bereiken.

Vanwege deze oproep heeft GemeentenNL de Maatschappelijke Commissie opgericht om op nationaal niveau verandering te realiseren.

Opdracht Commissie

Juist door mensen te helpen die dat zelf niet kunnen dragen we bij aan een betere en fatsoenlijke samenleving. Dat begint met een dak boven je hoofd, maar dan zijn we er nog niet. We moeten nadenken hoe we van het toenemend aantal kwetsbaren niet een probleem maar een kans maken.

Verantwoordelijkheid en taken

 1. De commissie doet gedegen onderzoek naar de ontstane problematiek op nationaal niveau en onderzoekt de belangrijkste kerngebieden van dit probleem.
 2. De commissie werkt samen met door haar aan te stellen subcommissies om deze kerngebieden gedegen te onderzoeken.
 3. De commissie draagt oplossingsrichtingen aan die dwars door sectoren en belangen heen gaan en die het stelsel rondom kwetsbaren weten te wijzigen en verbeteren.
 4. De commissie zorgt ervoor dat haar adviezen op politiek en bestuurlijk niveau terechtkomen en gebruikt worden.

Samenstelling

De commissie is multidisciplinair samengesteld met GemeentenNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Eric Edens (voorzitter), Gemeente Almere en Alter Edens
 2. Fadime Örgu, vml Tweede Kamerlid, FO consultancy
 3. Henk Oostland, voorzitter huurdersplatform MEVM
 4. Madeleine Hamburg, manager wonen en verhuur Pré Wonen
 5. Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker leefbaarheid Talis
 6. Gerrit Teunis, vml directeur-bestuurder Beter Wonen Vechtdal
 7. Bahreddine Belhaj, ondernemer en bestuursvoorzitter PvdA Flevoland
 8. Kim Roetert, manager communicatie en public affairs GGD GHOR Nederland (op persoonlijke titel)
 9. Christopher Baan, procesbegeleider sociale innovatie Viveste
 10. Simon Ruijs, operationeel directeur Hagemans
 11. Sandra Frenaij, manager GemeentenNL

Werkwijze

De Maatschappelijke Commissie komt elk kwartaal bij elkaar en heeft tussentijds contact. De tijdsbesteding is maximaal 2 à 4 uur per maand. Daarnaast ben je als lid uitgenodigd voor het jaarlijkse diner in een informele sfeer. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Financieel en vergoeding

De Maatschappelijke Commissie heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. Als lid ontvang je een aanwezigheidsvergoeding voor je werkzaamheden. Daarnaast kun je gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van GemeentenNL. En je krijgt natuurlijk professionele ondersteuning vanuit ons kantoor. Je leert ervan, verbetert Nederland en doet interessante contacten op.

Interesse? Reageer!

Heb je interesse om plaats te nemen in de Maatschappelijke Commissie? Reageer dan snel. Stuur een e-mail met je motivatie en je achtergrond. Je ontvangt binnen een week onze reactie.