Enschede dringt huurschulden succesvol terug

aanpak schulden

De oorzaken van de schuldenproblematiek in de gemeente Enschede zijn net zoals elders in het land. Maar de aanpak is anders, want de focus op een belangrijk onderdeel van de schuldenproblematiek blijkt succesvol te zijn. We hebben het over de aanpak van huurschulden. Woningcorporatie Domijn uit Enschede vervult daarin een voortrekkersrol en ontwikkelde een eigen geslaagde aanpak. De corporatie werkt daarbij nauw samen nauw samen met gemeenten, andere corporaties, wijkpolitie en zorg- en welzijnsorganisaties . We spreken Els Sans, teamleider communicatie, en Erna Kamphuis, teamleider wonen hierover.

Mogelijkheden

“We zetten hoog in om huurschulden zoveel mogelijk terug te dringen. Als een bewoner een keer niet betaalt, neemt een collega meteen contact op. Dat kan via de telefoon, app of door even langs te gaan. Zij vragen dan of alles goed gaat, of de gemiste betaling een foutje was of dat er meer aan de hand is. Als er betaalproblemen zijn, kijken we samen met een bewoner naar de mogelijkheden. Zo proberen we zorgen van mensen weg te nemen.”

Meer maatwerk

Het is tijdens diverse gesprekken duidelijk naar voren gekomen dat kwetsbare bewoners niet in een hokje zijn te plaatsen. Zo heeft ieder weer zijn eigen problemen en wensen en lijkt maatwerk erg belangrijk te zijn.

“Wat ons betreft gaat het om verder te kijken dan strikt de stenen. We zouden méér moeten sturen op de juiste bewoner op de juiste plek. Onder de juiste voorwaarden. En natuurlijk moeten we ook goed kijken naar ons woningaanbod. Meer woonvormen ontwikkelen die passen bij de behoefte van mensen. Niet alleen het standaard rijtjeshuis of flat, maar ook prikkelarme woningen en plekken gecombineerd met zorg.”

Betere samenwerking met andere partijen

Er wordt vaak gezegd dat alle betrokken partijen beter zouden kunnen samenwerken om problemen met kwetsbare mensen te voorkomen of zelfs op te lossen. Is dat zo? “In de samenwerking met andere partijen is het nog meer nodig om ondanks ieders verschillende belangen steeds weer het belang van de kwetsbare bewoner voorop te zetten. Nu zie je bijvoorbeeld een versnippering van zorgpartijen en geld dat vanuit allerlei verschillende potjes moet komen. En ook door de Algemene verordening gegevensbescherming is het soms erg lastig om de juiste informatie op tafel te krijgen om iemand écht te kunnen helpen. We moeten de handen ineenslaan en lef tonen, om ondanks het stroperige systeem, samen het beste eruit te halen voor deze mensen.”

Een tip voor andere organisaties hebben Els Sans en Erna Kamphuis zeker. Zij zeggen: “Vorm samen met andere partijen een netwerk als vangnet voor kwetsbare bewoners. Bespreek ook samen de dilemma´s die je tegenkomt. Toon lef en steek je nek uit waar nodig. Wees niet bang om de grenzen op te zoeken van standaardprocedures en regels om iemand écht te kunnen helpen. Zoek daarbij een goede balans tussen het belang van kwetsbare bewoners én die van de buren.”

Naast geïntegreerde werkwijzen, zoals bij Domijn, zetten organisaties verschillende instrumenten en projecten in om financiële problemen op tijd te signaleren en om bewoners te ondersteunen bij het oplossen van deze problemen. In het e-book van GemeentenNL zetten we een aantal van deze instrumenten op een rij.

E-book

Uitgebreidere informatie en achtergronden tref je in het e-book De kracht van kwetsbaren. Dit e-book ontvangen alle leden van GemeentenNL gratis na verschijnen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →