De professionele relatie met kwetsbaren

Gemeenten ervaren steeds vaker problemen met betrekking tot kwetsbare inwoners. Dit leidt tot een toename van overlast in de wijken, meer werkdruk bij de medewerkers, het gevoel dat zorgpartners te weinig samenwerken en het gevoel dat alle problemen bij de hun worden neergelegd. We vroegen diverse professionals hoe zij tegen de toenemende problematiek aankijken en wat de rol van de gemeente in een betere samenwerking kan zijn.

Utrecht signaleert

De Utrechtse corporatie Bo-Ex geeft aan dat zij veel bewoners tegenkomen die moeite hebben om de huur te betalen. Vaak spelen er bij deze mensen meerdere problemen. Door vroegsignalering in te zetten probeert Bo-Ex deze bewoners zo goed mogelijk te helpen.

Leonie Heezen is stafmedewerker wonen. Zij zegt hierover: “Het is voor ons belangrijk dat bewoners in een wijk met elkaar kunnen wonen, en dat ze rekening met elkaar houden. Hiervoor hebben we af en toe een project. Daarnaast zijn we ook in Utrecht bezig om mensen met een financiële kwetsbaarheid uitzicht te bieden in hun financiële situatie, door hen in een vroeg stadium te benaderen.”

Enschede is complex

In de gemeente Enschede zijn inwoners met een kwetsbaarheid helaas aan de orde van de dag. Els Sans, teamleider communicatie, en Erna Kamphuis, teamleider wonen: “Onze collega´s komen dagelijks situaties tegen waar mensen overduidelijk hulp nodig hebben, maar waar we weinig of niets kunnen doen.”

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 én het doorvoeren van passend toewijzen zien zij steeds meer mensen die het moeilijk hebben. Daarover zeggen zij: “Een steeds grotere groep mensen kan de complexiteit van onze maatschappij niet meer bijbenen. En dat terwijl we er juist steeds meer vanuit gaan dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. En de regelgeving wordt daarop aangepast.”

Steeds meer mensen met psychische of verslavingsproblematiek moeten zelfstandig wonen door bezuinigingen en het ideaalbeeld van zelfredzaamheid. “Terwijl zij voorheen constante zorg kregen of iemand wel een oogje in het zeil hield. Nu verdwijnen ze letterlijk achter hun voordeur. En dat vraagt heel veel van onze collega´s.”

De omgang met kwetsbare bewoners is eigenlijk onderdeel geworden van de manier van werken. “Waar het kan leveren we maatwerk en proberen we mensen zoveel mogelijk te helpen.”

Delft stapelt problemen

Diana Dirkzwager, procesadviseur/projectleider kwetsbare bewoner en Jo-Anke van Dam, adviseur strategie en innovatie in Delft: “Bij ons hebben we de afgelopen jaren meer en meer te maken met mensen die kampen met problemen. En een probleem op het gebied van gezondheid of de portemonnee kan iemand al kwetsbaar maken.” Een opeenstapeling van problemen maakt dat kwetsbaarheid vele gezichten kent. “Kwetsbaar is wat ons betreft dus geen eenduidig begrip. Een inwoner kan kwetsbaar zijn vanwege zijn fysieke of mentale gezondheid, maar bijvoorbeeld ook door financiële problemen.”

“Een aantal externe factoren maakt dat we meer en meer met deze problemen geconfronteerd worden. Concentratie in buurten van sociale woningbouw in combinatie met de geldende regels voor de toewijzing van sociale woningen. Of in combinatie met een ontwikkeling als extramuralisering van de zorg. Dit versterkt eerder de problemen rondom kwetsbaarheid, dan dat het deze problemen verlicht of verzacht.”

De kracht van kwetsbaarheid

Bij diverse gemeenten, zo ook bij de werkgroep van GemeentenNL ‘De kracht van kwetsbaarheid’ wordt er, als het gaat om kwetsbaren, niet meer gedacht in doelgroep en aanbod, maar in behoefte en mogelijkheden van de kwetsbare persoon. Hierbij passen zij zoveel mogelijk maatwerk toe. Op deze manier wordt er niet meer zozeer vanuit een probleem gedacht, maar wordt het probleem gezien als een kans. Kortom, wat is de kracht van kwetsbaren?

Boek opvragen

Dit is één van de artikelen uit het e-book De Kracht van Kwetsbaren. Na het lezen van dit e-book weet je hoe je van de toename van kwetsbare doelgroepen een kans maakt. Je leest wat andere organisaties doen en hoe je daar je voordeel uit kunt halen voor je eigen werk. Het boek met een winkelwaarde van €50 is gratis beschikbaar voor alle leden van GemeentenNL.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van GemeentenNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →