John Vreegenoor (Gemeente Almere): “Digital Twin brengt 3 werelden samen”

digital twin almere

De digitale transformatie is in volle gang en we zijn inmiddels in een volgende fase belandt op weg naar de digitale gemeente. Sommige van onze taken zullen we overdragen aan machines en andere taken komen erbij. De mensen, middelen, processen, organisatie en inwoners veranderen. Wat betekenen al die veranderingen voor ons?

Processen in de digitale gemeente

We vroegen GemeentenNL-lid John Vreenegoor van de gemeente Almere hoe de processen binnen de toekomstige digitale gemeente eruit zouden kunnen zien. John is Teamleider Geo-data Stadsbedrijf. John: “De gemeente Almere is flink aan het experimenteren en heeft al veel ervaring opgedaan met de mogelijkheden en meerwaarde van een Digital Twin. Een van de nieuwste toepassingen die nu wordt geïmplementeerd is het ondersteunen van het vergunningproces en kan tevens heel goed dienen in het voor gedeelte van de Omgevingswet.”

“Daarbij is in het voortraject eerst de werkvloer bevraagd over de behoefte en toepassingswensen. Dit traject wordt gezien als een grote toekomstige stap, niet alleen voor de dienstverlening naar buiten maar ook voor de interen processen.”

“Het zal vooral de werkprocessen versnellen en doorlooptijden verkorten voor een eerste belangrijke bouwvergunning beoordeling. Door allerlei administratieve gegevens te koppelen aan de 3D wereld krijg je direct inzicht in de werkelijkheid. Het kunnen laten zien van nieuwe plannen in de huidige omgeving is zeker een toevoeging op het gebied van de communicatie maar zeker ook een middel om scenario’s te creëren en door te rekenen.”

Voordelen

De beoogde voordelen zijn volgens John Vreenegoor:

  • Samenbrengen van 3 werkelijkheden: juridisch, administratief en fysiek
  • Verbetering communicatie, inwoners en initiatiefnemers
  • Snellere en duidelijke onderbouwing besluitvorming, kortere doorlooptijden
  • Meer inzicht in ontwerpfase
  • Vrij eenvoudig creëren van scenario’s, in de werkelijke omgeving
  • Betere aansluiting Omgevingswet

Vreenegoor: “Dit wordt een nieuwe manier van werken, in een meer participatie samenleving waar het vertrouwen door transparantie zal gaan groeien. We doen dit met 2 soorten klantreizen.”

Beide klantreizen zijn hieronder omschreven:

Het boek ontvangen

Dit interview en meer artikelen verschijnen in het e-book De Digitale Gemeente dat we met alle leden van GemeentenNL schrijven. Daarin maken we de verbinding tussen organisatieveranderingen in de digitale gemeente en de wensen van inwoners. Klikt het nog voldoende?

GemeentenNL-leden ontvangen het boek automatisch. Ook ontvangen zij altijd direct bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank die zij als lid gratis kunnen raadplegen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →