Jan van Buren (Lucom): ”Meer digitale initiatieven”

De digitale transformatie is in volle gang en we zijn inmiddels in een volgende fase beland op weg naar de digitale gemeente. Sommige van onze taken zullen we overdragen aan machines en andere taken komen erbij. De mensen, middelen, processen, organisatie en inwoners veranderen. Wat betekenen al die veranderingen voor ons?

Middelen in de digitale gemeente

We vroegen Jan van Buren, Managing Director bij Lucom welke digitale middelen er nodig zijn voor de toekomstige digitale gemeente. Lucom is een software bedrijf dat zich richt op het creëren van oplossingen die het werk vereenvoudigen en processen efficiënter maken bij o.a. gemeenten.

Wat versta je onder een digitale gemeente, hoe ziet die eruit.

Jan van Buren: “Een gemeente waar ik snel via het WEB mijn informatie kan vinden voor het proces waar ik mee bezig ben en waar ik zo gemakkelijk mogelijk en snel mijn acties kan uitvoeren of voorbereiden.

Een gemeente die mij pro-actief een digitale identiteit verschaft, waardoor ik ook digitaal word beschermd als burger.”

Welke digitale middelen gebruiken gemeenten op dit moment vooral en waarom is dat eigenlijk zo.

Jan: “Voor externe contacten zijn dat vooral digitale aanvraagformulieren en informatiesites; intern betreft dat software voor het vastleggen en managen van processen voor financiën, inkoop, sociale zaken, etc.

Men is vooral bang om zelf niets kwijt te raken of buiten de regels te doen. Maar het uitgangspunt om efficiënt de burgers en bedrijven te faciliteren kom je nog veel te weinig tegen. Dat zou de hoofddoelstelling moeten zijn.”

Hoe zetten gemeenten deze middelen in.

Jan: “De meeste systemen zijn nog steeds hulpmiddelen voor de ambtenaren en niet per definitie middelen die het proces verbeteren of waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de technische en functionele mogelijkheden die er zijn. In wezen is en blijft men bang om verantwoordelijkheden te laten reguleren door digitale systemen.”

Is er ruimte of zijn er mogelijkheden voor andere, nieuwe digitale middelen die gemeenten nu nog niet inzetten. Welke middelen zouden dat kunnen dat zijn.

Jan: “Ja, gemeenten hebben alle gegevens van burgers en zij zouden de middelen van Digitale Identiteit moeten regelen en beheren, net als paspoorten en rijbewijzen.”

Hoe kun je bewoners stimuleren om meer van de digitale middelen van gemeenten gebruik te maken.

Jan: “Gemeenten moeten digitale initiatieven nemen en loskomen van het imago dat zij alleen zaken doen volgens de regeltjes. Als zij aantonen om vernieuwend te zijn en ook zaken te kunnen faciliteren, dan werkt dat als een magneet naar burgers en komt het vertrouwen terug of wordt verder opgebouwd.”

Het boek ontvangen

Dit interview en meer artikelen verschijnen in het e-book De Digitale Gemeente dat we met alle leden van GemeentenNL schrijven. Daarin maken we de verbinding tussen organisatieveranderingen in de digitale gemeente en de wensen van inwoners. Klikt het nog voldoende?

GemeentenNL-leden ontvangen het boek automatisch. Ook ontvangen zij altijd direct bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank die zij als lid gratis kunnen raadplegen.

Over Hellen Meijn

Hellen is projectleider en redacteur bij GemeentenNL

Bekijk alle berichten van Hellen Meijn →