Don de Haan (Optimale Samenwerking):”Data Science technieken beter toepassen”

De digitale transformatie is in volle gang en we zijn inmiddels in een volgende fase beland op weg naar de digitale gemeente. Sommige van onze taken zullen we overdragen aan machines en andere taken komen erbij. De mensen, middelen, processen, organisatie en inwoners veranderen. Wat betekenen al die veranderingen voor ons?

Middelen in de digitale gemeente

Wij vroegen Don de Haan, Integratiemanager bij Optimale Samenwerking welke middelen nodig zijn voor een goed draaiende toekomstige digitale gemeente. Optimale Samenwerking is een bedrijf dat zich o.a. richt op datagedreven samenwerken.

Wat versta je onder een digitale gemeente, hoe ziet die eruit.

Don de Haan: “Een digitale gemeente is in staat haar bewoners op belangrijke thema’s van informatie, ondersteuning en begeleiding te voorzien. Hiertoe hanteert de gemeente samenhangende datamodellen met kritische prestatie indicatoren per thema. Dashboards op operationeel, beleidsmatig en bestuurlijk niveau stellen medewerkers in staat om datagedreven te werken en continu te reflecteren, te leren en bij te sturen.”

Welke digitale middelen gebruiken gemeenten op dit moment vooral en waarom is dat eigenlijk zo.

Don: “Van oudsher gebruiken gemeenten hoofdzakelijk registratieve software. Dat wil zeggen dat registraties door, voor en over bewoners niet of nauwelijks aan elkaar gerelateerd zijn. Ontzorging en innovatie door middel van cloud-based-oplossingen en dynamische platform-oplossingen zijn in dit kader de toekomst.”

Hoe zetten gemeenten deze middelen in.

Don: “Met een nadruk op financiering, borging, monitoring en verantwoording. De mogelijkheden van een service gericht platform, en dus vanuit de burger beredeneerd, design wordt nu nog onvoldoende ingezet. Integratie van informatie door aan thema gerelateerde datamodellen is hard nodig.”

Is er ruimte of zijn er mogelijkheden voor andere, nieuwe digitale middelen die gemeenten nu nog niet inzetten. Welke middelen zouden dat kunnen dat zijn.

Don: “De gemeente moet eerst haar datamodellen in de basis op orde krijgen. Maar wel in een toekomstbestendig applicatielandschap (flexibel in te richten en op te schalen architectuur). Data Science technieken worden op dit moment onvoldoende (navolgbaar) toegepast.”

Hoe kun je bewoners stimuleren om meer van de digitale middelen van gemeenten gebruik te maken.

Don: “Bewoners hoeven niet gestimuleerd te worden. De dienstverlening moet relevant gemaakt worden. Dat kan alleen door per thema vanuit de vraag van de bewoner te vertrekken en de (digitale) klantreis hierop in te richten.”

Het boek ontvangen

Dit interview en meer artikelen verschijnen in het e-book De Digitale Gemeente dat we met alle leden van GemeentenNL schrijven. Daarin maken we de verbinding tussen organisatieveranderingen in de digitale gemeente en de wensen van inwoners. Klikt het nog voldoende?

GemeentenNL-leden ontvangen het boek automatisch. Ook ontvangen zij altijd direct bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank die zij als lid gratis kunnen raadplegen.

Over Hellen Meijn

Hellen is projectleider en redacteur bij GemeentenNL

Bekijk alle berichten van Hellen Meijn →