Casper van Vulpen (Future Insight): “Meer participatie met 3D Digital Twin”

De digitale transformatie is in volle gang en we zijn inmiddels in een volgende fase beland op weg naar de digitale gemeente. Sommige van onze taken zullen we overdragen aan machines en andere taken komen erbij. De mensen, middelen, processen, organisatie en inwoners veranderen. Wat betekenen al die veranderingen voor ons?

Middelen in de digitale gemeente

Wij vragen Casper van Vulpen, director Business Development van ICT bedrijf Future Insight, welke middelen je nodig hebt binnen de toekomstige digitale gemeente. Future Insight is een organisatie gespecialiseerd in projecten binnen de leefomgeving.

Wat versta je eigenlijk onder een digitale gemeente?

Casper van Vulpen: “Een digitale gemeente is in onze ogen een gemeente die haar (geo) data beheert in een schaalbaar digitaal ecosysteem dat door middel van open standaarden kan communiceren met diverse externe toepassingen die ondersteunen bij beleids- en besluitvorming. Wij zien dit als de fundering voor de transitie van 2D naar 3D, de versnelling van processen en de manier om het leven makkelijker te maken voor de burger en de gemeente.”

Welke digitale middelen gebruiken gemeenten op dit moment vooral?

Casper: “Gemeenten gebruiken een 3D Digital Twin voor een accurate digitale weergave van de werkelijkheid. Het is een van de belangrijkste instrumenten voor het verkrijgen van inzicht, het opzetten van simulaties en het analyseren van complexe sensor-informatie. Waar je tien jaar geleden nog prima met een 2D kaart of ontwerp aan kon komen kun je dat nu eigenlijk niet meer maken. Logisch ook want een 3D weergave sluit natuurlijk veel beter aan bij de belevingswereld en verwachting van een niet technisch publiek.”

Hoe zetten gemeenten dat middel in?

Casper: “Een 3D Digital Twin op basis van open standaarden heeft voor gemeenten de voorkeur. Dit om op een schaalbare manier aan oplossingen te werken en de basis te leggen om goed en duurzaam beleid te maken en in te spelen op ontwikkelingen. Een 3D Digital Twin is onder andere in de ontwerpfase van grote waarde. Tijdens het ontwerp kun je de impact van ontwerp-opties op de leefomgeving eenvoudig identificeren. Het ontwerp kun je hierop aanpassen en je kunt  evidence-based beslissingen nemen die leiden tot het optimale ontwerp.”

Zijn er mogelijkheden voor andere, nieuwe toepassingen?

Casper: “Gemeenten gebruiken een 3D Digital Twin vooral voor het visualiseren van informatie. Dit kunnen ontwerpen zijn, maar ook uitkomsten van een analyse voor bijvoorbeeld thema’s binnen klimaatadaptatie zoals hittestress of wateroverlast. De mogelijkheden zijn onbeperkt en door een 3D Digital Twin in te zetten kun je ook hele praktische zaken automatiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de controle en afhandeling van vergunningaanvragen in combinatie met BIM modellen.”

Hoe kun je inwoners stimuleren om hier gebruik van te maken?

Casper: “Wanneer een gemeente een accurate 3D Digital Twin beschikbaar heeft kunnen inwoners eenvoudig participeren in projecten. Bewoners kunnen diverse opties zien waarop ze kunnen reageren en zien direct ook de consequenties van bepaalde keuzes. Dit kan zelfs zo ver gaan dat inwoners met een VR bril een wandeling kunnen maken in het ontwerp van de nog te bouwen omgeving. Gemeenten en inwoners zien dit als een grote sprong op het gebied van burgerparticipatie.”

Het boek ontvangen

Dit interview en meer artikelen verschijnen in het e-book De Digitale Gemeente dat we met alle leden van GemeentenNL schrijven. Daarin maken we de verbinding tussen organisatieveranderingen in de digitale gemeente en de wensen van inwoners. Klikt het nog voldoende?

GemeentenNL-leden ontvangen het boek automatisch. Ook ontvangen zij altijd direct bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank die zij als lid gratis kunnen raadplegen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →