Atie Schipaanboord (ANBO): “Ouderen willen ook een fysiek gemeenteloket”

ANBO ouderen werkzaamheden digitale gemeente

De digitale transformatie is in volle gang en we zijn inmiddels in een volgende fase beland op weg naar de digitale gemeente. Sommige van onze taken zullen we overdragen aan machines en andere taken komen erbij. De mensen, middelen, processen, organisatie en inwoners veranderen. Wat betekenen al die veranderingen voor ons? Samen met leden en kennisorganisaties gaan we op zoek naar antwoorden.

Werkzaamheden in de digitale gemeente

Atie Schipaanboord is Hoofd Belangenbehartiging van de ANBO, de meest invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. We vroegen haar wat inwoners van een toekomstige digitale gemeente vinden.

Hoe ervaren inwoners dat gemeenten steeds digitaler worden?

Atie Schipaanboord: “Voor de meeste ouderen biedt de digitalisering voordelen, zoals dat ook voor andere bevolkingsgroepen geldt. Maar er moet aandacht blijven voor de groep ouderen die níet digitaal zijn. Gemeenten moeten altijd een niet-digitale mogelijkheid houden voor het regelen van gemeentezaken.”

Hoe gaan de mensen hier mee om?

Atie: “De meeste ouderen lukt het prima om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs via een digitaal loket aan te vragen, al dan niet met hulp van anderen. Voor een kleinere groep is het een probleem. Zij willen gewoon kunnen bellen of naar een fysiek loket kunnen, vooral als het om ingewikkelder zaken gaat, zoals een aanvraag binnen de WMO.”

Wat verwachten zij van een digitale gemeente?

Atie: “Ouderen verwachten een duidelijke, gebruikersvriendelijke site, waarop direct te zien is wat zij waar moeten invullen. Daarnaast moet op diezelfde pagina een telefoonnummer staan dat zij kunnen bellen bij vragen. De digitale gemeente mag nooit 100% digitaal zijn.”

Wordt er voldoende rekening gehouden met wensen inwoners?

Atie: “Dat zal per gemeente verschillen, dus geen algemeen antwoord op te geven.”

Wat zouden gemeenten nog kunnen doen om dichter bij de inwoners te komen?

Atie: “Zoals eerder gezegd: altijd een niet-digitale manier beschikbaar hebben om contact te leggen. Ook moet worden gekeken naar een bredere functie van het gemeentehuis: als fysieke plek kan het veel belangrijker worden als ontmoetingsplek, dus meer dan alleen een beperkte loketfunctie.”

Het boek ontvangen

Dit interview en meer artikelen verschijnen in het e-book De Digitale Gemeente dat we met alle leden van GemeentenNL schrijven. Daarin maken we de verbinding tussen organisatieveranderingen in de digitale gemeente en de wensen van inwoners. Klikt het nog voldoende?

GemeentenNL-leden ontvangen het boek automatisch. Ook ontvangen zij altijd direct bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank die zij als lid gratis kunnen raadplegen.

 

Website ANBO, de meest invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →