Arne Keuning (Upstream): “De digitale gemeente is wendbaarder”

De digitale gemeente is wendbaarder

De digitale transformatie is in volle gang en we zijn hard op weg om een volledige digitale gemeente te worden. Daardoor ontstaan in ons werk nieuwe mogelijkheden en ook risico’s. De komst van de digitale gemeente verandert mensen, middelen, processen, organisatie en inwoners. Wat betekenen al die veranderingen voor ons allemaal?

Organisatie in de digitale gemeente

We spreken Arne Keuning van Upstream (strategisch adviseur digitaal) en vragen hoe de organisatie van een digitale gemeente eruit moet zien. Upstream helpt organisaties met de juiste keuze in het digitale tijdperk.

Wat versta je onder een digitale gemeente, hoe ziet die eruit?

Arne Keuning: “Een digitale gemeente is een organisatie die een geïntegreerde organisatietransformatie heeft doorlopen waarbij de organisatie de burger 100% centraal stelt gedurende de gehele klantreis. De organisatie moet verbonden zijn  met een waardevol netwerk van burgers, medewerkers, bestuur, partners en leveranciers. Digitale technologieën en data moeten hier een dominante rol spelen (‘digital first’). Dit om samen een prettige, veilige, inspirerende, betaalbare en leefbare leefomgeving te creëren en te behouden.”

En hoe werkt een digitale gemeente?

Arne: “Een digitale gemeente werkt vooral samen. Taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden die daarbij horen zijn coördinatie, uitwisseling en stimuleren van gemeenschappelijk gebruik van data(standaarden), uniformiteit in processen en ondersteund door technologie.”

Is er een bepaalde organisatievorm die het best aansluit bij de ontwikkeling tot een meer digitale gemeente?

Arne: “Een digitale gemeente vraagt om een holistische en menselijke aanpak. Het huidige denken in domeinen maakt dat er weinig tot geen overzicht is binnen de gemeente op digitale toepassingen, data en gebruik daarvan in een ander domein van de eigen organisatie of van een buurgemeente.”

“De organisatievorm van gemeenten is veelal nog van de vorige eeuw en digitale activiteiten zijn veelal gericht op het volledig digitaliseren van de taak. In de praktijk zie je dat ICT-systemen, zaaksystemen en digitaliseren van toptaken de ‘mens’ uit de gemeente halen. Door de inzet van digitale technologie zou er juist meer ruimte moeten komen voor menselijk contact tussen burger en gemeente”

Welke veranderingen moeten er nog doorgevoerd worden of welke hobbels moeten we nog nemen op weg naar de volledige digitale gemeente?

Arne: “Ontwikkeling van digitale vaardigheden, competenties en nieuwe invulling van de rol van medewerkers, managers en bestuurders zullen gemeenten volop kansen bieden om opgaven beter aan te pakken met behulp van data en digitale technologieën en zo de publieke waarde te vergroten.”

Wat is de toekomst voor de digitale gemeente en is er überhaupt dan nog sprake van een gemeente?

Arne: “De toekomst van een digitale gemeente is een wendbare organisatie die kerntaken van een gemeente zelf doet, zich door data en digitale technieken laat ondersteunen en met medewerkers en bestuurders die digitaal bewust en digitaal vaardig zijn. De digitale gemeente zoekt samenwerking met andere overheden voor overeenkomstige taken die niet persé zelf of in eigen gemeente hoeven te worden uitgevoerd.”

Het boek ontvangen

Dit interview en meer artikelen verschijnen in het e-book De Digitale Gemeente dat we met alle leden van GemeentenNL schrijven. Daarin maken we de verbinding tussen organisatieveranderingen in de digitale gemeente en de wensen van inwoners. Klikt het nog voldoende?

GemeentenNL-leden ontvangen het boek automatisch. Ook ontvangen zij altijd direct bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank die zij als lid gratis kunnen raadplegen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →