Onderzoek: ambtenaren krijgen minder hulp bij stress dan managers zeggen

Onderzoek ambtenaren krijgen minder hulp bij stress dan managers zeggen.jpg

De toename van het aantal kwetsbare doelgroepen leidt tot meer stress en burn-out bij ambtenaren. Inmiddels is dat al bij 1 op de 3 ambtenaren het geval. Wat doet het management hieraan? Minder dan zij beloven zeggen de medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL onder 1.109 directeuren, managers en medewerkers van gemeenten.

Ondersteuning in cijfers

Het belangrijkste dat managers kunnen doen voor medewerkers die toenemende stress ervaren is ondersteuning bieden. In dit onderzoek hebben we gekeken naar stress die veroorzaakt wordt door de toename van het aantal kwetsbaren en de daaruit voortvloeiende druk op de gemeentelijke organisatie.

Je treft hieronder de soorten hulp waarvan respondenten in het onderzoek zeggen dat die beschikbaar is ter voorkoming van stress. Het meest voorkomend is training en opleiding (53%), gevolgd door gesprekken met de manager (50%) en richtlijnen of voorschriften (27%).

ondersteuning gemeenten bij stress

 

Verschillen op organisatieniveau

Bij de uitsplitsing naar orgnaisatieniveau gebeurt er iets opvallends. Er ontstaat een behoorlijke kloof tussen wat het management zegt dat zij beschikbaar stelt aan ondersteuning en wat medewerkers ervaren dat beschikbaar is. Want alhoewel de top 3 van preventiemaatregelen nagenoeg hetzelfde blijft, wijken de percentages aanzienlijk uiteen. Zo zegt 71% van het management dat zij training en opleiding aanbiedt, maar slechts 48% van de medewerkers ervaart dat zo. Hetzelfde geldt voor gesprekken met de manager (66% vs 46%) en externe coaching (39% vs 24%).

management
medewerkers

Onderzoek in databank

Het hele onderzoek inclusief analyses en duiding is voor leden van GemeentenNL binnenkort beschikbaar in de databank. Als lid ontvang je daar automatisch bericht over.

Over Tino Meijn

Tino is oprichter van GemeentenNL, het belangrijkste onafhankelijke platform voor gemeenten. Hij werkt voor en met organisaties in het publieke domein.

Bekijk alle berichten van Tino Meijn →