Onderzoek: “Stressniveau gemeenten stijgt door toename kwetsbaren”

Stressniveau gemeenten stijgt door toename kwetsbaren

In totaal 35% van alle gemeenteambtenaren heeft collega’s met stress of burn-out als gevolg van het omgaan met kwetsbare groepen. Dit percentage zal de komende jaren stijgen mede doordat slechts 29% van de gemeenten over voldoende middelen beschikt om de toenemende problematiek aan te pakken. Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL onder 1.109 directeuren, managers en medewerkers van gemeenten.

Kwetsbaarder

Dat het aantal kwetsbaren stijgt is goed te merken bij gemeenten. In totaal 55% zegt in het werk steeds meer met kwetsbaren te maken te hebben. Bij 81% leidt dit ertoe dat het werk complexer wordt. Om het tij te keren zal 44% meer investeren om de problematiek aan te pakken. Opvallend is dat 43% nog niet weet of zij hier meer of minder aan gaat doen. Dit wordt des te nijpender omdat slechts 9% zegt alle problemen nog aan te kunnen.

Onhoudbaar en ontwrichtend

Het aantal kwetsbaren zal de komende periode blijven toenemen door de corona-crisis. Tino Meijn, directeur GemeentenNL, zegt hierover: “Onze leden merken als geen ander dat de maatschappij onder druk staat. Niet alleen het aantal kwetsbaren stijgt, maar ook de problematiek wordt dieper en meervoudig. De corona-crisis leidt tot extra problemen op het gebied van inkomen, werk en participatie. Omdat tegelijkertijd het aantal medewerkers bij gemeenten afneemt zorgt dit ervoor dat de situatie onhoudbaar wordt. Een toenemende problematiek en een afnemend aantal gemeentelijke medewerkers is op de lange termijn onhoudbaar en ontwrichtend.”

Werkgroep

Het onderzoek is aanleiding voor GemeentenNL om een werkgroep te installeren die oplossingen zoekt voor de toenemende problematiek. De gemeentelijke werkgroep zal gedurende een jaar mogelijke scenario’s en nieuwe passende organisatievormen beschrijven. In oktober 2021 zal de werkgroep haar bevindingen aan alle leden van GemeentenNL presenteren.

Rapport in kennisbank

Alle onderzoeksresultaten en analyses staan in het rapport De Kracht van Kwetsbaarheid dat leden van GemeentenNL binnenkort in de kennisbank aantreffen. Zij vinden daar ook de rapporten uit voorgaande jaren waardoor een vergelijking mogelijk wordt.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →