Wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet aangenomen

Rijksoverheid meldt dat de Eerste Kamer op 22 januari 2019 ingestemd heeft met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Met dit wetsvoorstel kan standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders afgedwongen worden. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder administratie te maken. Wat betekent dit voor jou als gemeente?

Informatiestandaarden

Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein verplicht stellen. Het programma waarin je als gemeente samen met zorgbieders aan het verminderen van de regeldruk werkt door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren. Een zorginstelling die niet alleen voor jouw gemeente werkt, maar ook voor collega gemeenten, hoeft hierdoor nog maar met één verantwoordingsformat te werken.

Continuïteit van de zorg

Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS jou als gemeente kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.

Ontregel de Zorg

De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op deze website is hierover meer informatie te vinden.

In je mailbox ontvangen?

Blijf up-to-date en ontvang iedere dinsdag nieuwe artikelen door je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Laat je mailadres achter in de rechterkolom op deze pagina.
ACTIE: Schrijf je nu in en ontvang 1 toegangskaart gratis voor een event of training naar keuze.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →