Wat gaat er veranderen in de gemeente

Er gaat veel veranderen in de toekomst. Daar zijn de gemeenten het over
eens. We focussen ons in dit onderzoek op de veranderingen die plaats
zullen vinden in het wonen en werken.

Toekomst

In totaal 58% van de gemeenten verwacht dat het wonen en dus ook de
woningen in Nederland in de komende 10 jaar drastisch zullen veranderen.
Dit percentage is bij alle gemeentegrootten ongeveer even hoog en het is dus
een landelijke ontwikkeling.

De vraag is dan over welke veranderingen in het wonen en bij woningen we
het hebben. Dat blijkt bij driekwart om duurzamer wonen te gaan. Door de
krapte op de woningmarkt is tevens de verwachting dat we de komende 10
jaar kleiner zullen wonen.

Anders werken

Dat we de komende 10 jaar anders zullen werken bij de gemeente staat
voor de meerderheid vast. In totaal 56% verwacht dat de manier waarop we
Wonen, Werken en Digitaliseren in de Gemeente zal veranderen. Bij grote
gemeenten is dit meer het geval (61%) dan bij kleine (55%) en middelgrote
gemeenten (53%).

De belangrijkste verandering zal volgens de gemeenten toch zijn dat zij
meer thuiswerken en minder op kantoor. Zij doen dat op tijden die de
medewerker zelf goed uitkomen. Daarbij is dan ook meer aandacht voor de
gezondheid van de medewerker. Dat dit nodig is komt voort uit het eerder
gesignaleerde tekort aan medewerkers en de toenemende werkdruk die
inmiddels leidt tot het hoogste verzuimpercentage ooit.

Samenwerken

In de toekomst is goed kunnen samenwerken de allerbelangrijkste
vaardigheid die een medewerker bij de gemeente moet hebben. Dat staat
bij ongeveer driekwart van de gemeenten op de eerste plaats. Het wordt
gevolgd door probleemoplossend vermogen (61%) en communicatieve
vaardigheden (74%).

In het uitgebreide onderzoeksrapport Wonen, Werken en Digitaliseren in de Gemeente  tref je meer rapportages en kijken we ook naar de toekomst van het werken in de gemeente.

Onderzoeksrapport

Alle leden van GemeentenNL hebben het onderzoeksrapport Wonen, Werken en Digitaliseren in de Gemeente inmiddels ontvangen. Als dat niet het geval is, neem dan  contact met ons op.

Ben je nog geen lid en wil je het onderzoeksrapport ook ontvangen? Word dan snel lid van GemeentenNL.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →