Verslag van de werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid GemeentenNL 202021

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. Beschrijf de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen. Dat is de opdracht waarmee de werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid aan de slag is gegaan. Hier tref je het verslag van de kick-off.

Eerste bijeenkomst

Op 11 december 2020 was de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid. Deze werkgroep heeft als opdracht om de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen te vinden op basis waarvan echte oplossingen gerealiseerd kunnen worden voor het terugdringen van kwetsbaarheid. De aanname is dat wanneer dit goed is georganiseerd, ook de toenemende druk op medewerkers beter is te handelen.

In de eerste bijeenkomst heeft de werkgroep uitgebreider met elkaar kennis gemaakt, zijn de resultaten en bevindingen van de vorige werkgroep overzien en is verkennend gesproken over de opgave, de doelstelling, de aanpak en werkwijze. Als vertrekpunt hebben de leden van de werkgroep toegewerkt naar een gezamenlijke ambitie. Een belangrijk vertrekpunt voor vervolgacties. In de volgende sessie gaat de werkgroep betekenis geven aan deze ambitie en op weg naar concrete resultaten. Deze zullen tijdens het event van 12 oktober 2021 worden gepresenteerd.

Mocht je nog willen aanhaken bij de werkgroep neem dan contact op met de voorzitter Eric Edens via alteredens@outlook.com

Kennisbank

Het uitgebreidere verslag is voor leden van GemeentenNL beschikbaar in de kennisbank onder het kopje Sociaal Domein. Nog geen lid? Regel het vandaag nog.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →