Update werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Update werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers te kunnen beheersen: onderzoek passende organisatievormen en beschrijf de belangrijkste scenario’s om verandering te realiseren. Dat is de opdracht waarmee de werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid van GemeentenNL aan de slag is gegaan.

De leden van werkgroep zijn inmiddels een aantal keren bijeengeweest. In maart zijn de doelen en leidende principes geformuleerd en daarna ging de werkgroep uiteen met een huiswerkopdracht om in hun eigen omgeving of in hun eigen organisatie op zoek te gaan naar mooie voorbeelden om kwetsbaarheid terug te dringen. Voorbeelden van werkwijzen waarmee echt het verschil kan worden gemaakt en die het dus waard zijn om breed te delen bij gemeenten, corporaties en zorginstanties. Op 17 juni kwam de werkgroep bijeen om de verhalen te delen.

Veranderverhalen

Er is een causaal verband tussen de toegenomen kwetsbaarheid en de hoge werkdruk bij de professionals. De leden van de werkgroep hebben allen de intentie om in hun omgeving het verschil te maken. En vanuit de lijfspreuk ‘iedere verandering begint met een goed verhaal’ hebben ze de afgelopen maanden benut om in de eigen praktijk de goede voorbeelden op te halen en uit te proberen. Zo heeft een lid binnen zijn organisatie kunnen regelen dat met een koffiekar in de wijk het gesprek kon worden gestart en een ander lid heeft het inloopspreekuur in de wijk geïntensiveerd. Ook werd bij gemeenten geëxperimenteerd met de doorbraakmethode en weer een ander heeft op basis van data prestatieafspraken gemaakt met directie en management en partners. Anderen hebben stevig ingezet op het in beeld brengen van rollen en vaardigheden op basis van casuïstiek.

Zoeklicht

Zo is er een aantal zoekrichtingen vastgelegd. Duidelijk is dat er geen ‘one best way’ is, maar dat scherpe focus op de eigen situatie, het delen van verhalen en het vervolgens leveren van maatwerkoplossingen belangrijk is om het verschil te maken. Wij onderscheiden 4 manieren waarop kwetsbaarheid kan worden aangepakt en we hebben die manieren een kleur meegegeven (gebaseerd op Insights Discovery):

  • Blauw | Focus op structurering en optimalisering van de ondersteuning
  • Rood | Focus op meer samenhang en snellere besluitvorming
  • Geel | Focus op het werken vanuit de bedoeling en niet vanuit het systeem
  • Groen | Focus op samenwerking in de keten met de kwetsbare en zijn/ haar omgeving

Vanuit die invalshoeken zijn diverse aangrijpingspunten voor verandering geïdentificeerd en wordt nu gewerkt aan een menukaart met interventies waar professionals in samenspraak met alle betrokkenen een keuze uit kunnen maken afhankelijk van hun specifieke situatie. Dat vraagt aan de voorkant ook om meer scherpte over de vraag waar je als organisatie ook echt voor wil gaan en wat je centraal en lokaal organiseert. Als je ergens zelf niet goed in bent kan een ander je helpen, zolang we de ambitie ‘ieder mens heeft recht op een fijne plek om te wonen, te werken en te leven’ centraal blijven stellen. De werkgroep ziet de oplossing in een meerkleurige aanpak waarin iedereen elkaar aanvult (The A-Team).

Next Step

Aan het eind van de sessie is wederom stilgestaan bij de volgende stappen in het proces. Van de werkgroep wordt verwacht dat zij op het event in oktober aangeeft welke scenario’s zij ziet om kwetsbaarheid terug te dringen en dat zij manieren aangeeft op welke wijze dit georganiseerd zou kunnen worden. Daar is met de ambitie, doelen en leidende principes nu een goede basis voor gelegd. En nu ook het zoeklicht is gezet op de goede voorbeelden begint deze koers (naar de haven) helder te worden.

In september komen de leden van de werkgroep nog een keer bijeen en bespreken zij met elkaar de resultaten van hun bevindingen uit de praktijk. Daarbij worden ook een aantal ervaringsdeskundigen uitgenodigd om de resultaten te bespreken en het eindrapport op te stellen. Mocht je hier ideeën over hebben en die aan de werkgroep mee willen geven, neem dan contact op met de voorzitter Eric Edens via alteredens@outlook.com

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →