Programma Canvas helpt Maatschappelijke Commissie een stap verder

Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

Het aantal mensen in een kwetsbare situatie neemt toe en dat heeft een blijvend effect op hoe wij ons werk doen. Er moet dus iets veranderen, maar wat? De Maatschappelijke Commissie denkt na over nieuwe oplossingen en weet die nationaal voor het voetlicht te brengen. Op 9 januari kwamen de commissieleden weer bij elkaar en dit is wat zij bespraken.

De Maatschappelijke Commissie verwelkomt Simon Ruijs, operationeel directeur van Hagemans Vastgoedonderhoud.

Programma Canvas

Met behulp van het Programma Canvas wordt een mooie verdieping gemaakt op de ambitie, doelen, strategie, en aanpak. Het programma canvas kent 16 onderdelen van context, ambitie en doelen tot randvoorwaarden, afbakening (wat doen we wel en wat niet?), middelen, strategie, kansen en bedreigingen.

Afspraken

Afgesproken wordt dat in een subgroep dieper ingaan wordt op de thematiek. Tevens zullen voorbereidingen getroffen worden voor het in beeld brengen van het speelveld/stakeholders analyse.

Thema’s

Onderstaande thema’s zijn in een vorige vergadering vastgesteld.

 1. Vertrouwen is de basis;
 2. Veerkracht: individuele en collectieve veerkracht (weerbaar zijn, tegen een stootje kunnen);
 3. Data inzetten om te kunnen sturen op de ambitie en doelen;
 4. Perspectief bieden / benoemen wegingsfactoren;
 5. Sociale verbindingen: in contact met elkaar zijn, mensen meenemen, verbondenheid. Combi met sociale innovatie en circulariteit;
 6. Voorbeelden: mooie voorbeelden, waarom worden goedlopende projecten niet vastgehouden, wat bevordert/ wat belemmert;
 7. Samen (netwerken, samenwerken, partners, regionale coalities (aanpak, structuur vormen);
 8. Organisatie op wijkniveau: welke focus kunnen we daarin aanbrengen?

Samenstelling Commissie

De commissie is multidisciplinair samengesteld met leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Eric Edens (voorzitter), Gemeente Almere en Alter Edens
 2. Fadime Örgu, vml Tweede Kamerlid, FO consultancy
 3. Henk Oostland, voorzitter huurdersplatform MEVM
 4. Madeleine Hamburg, manager wonen en verhuur Pré Wonen
 5. Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker leefbaarheid Talis
 6. Gerrit Teunis, vml directeur-bestuurder Beter Wonen Vechtdal
 7. Bahreddine Belhaj, Eigenaar Solon training & adviesbureau, vml bestuursvoorzitter PvdA Flevoland
 8. Kim Roetert, manager communicatie en public affairs GGD GHOR Nederland (op persoonlijke titel)
 9. Christopher Baan, programmamanager co-creatie en sociale innovatie Woonin
 10. Simon Ruijs, operationeel directeur Hagemans Vastgoedonderhoud
 11. Sandra Frenaij, manager CorporatieNL

Suggesties

Heb je suggesties voor de Commissie, wil je belangrijke nieuwe trends of ontwikkelingen delen of heb je interesse om een artikel te schijven en ben je lid van GemeentenNL? Stuur ons dan graag een e-mail. Je ontvangt binnen een dag onze reactie.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →