Nieuwe wet Wgs: zo werkt vroegsignalering van schulden in Boxmeer

Minder schulden burgers door vaste lasten aanpak

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijziging krijgt elke gemeente de verplichting om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken.

Doel van de wet

Het doel van de gewijzigde wet is dat schulden worden voorkomen en dat de gemeente op tijd in contact komt met inwoners die nog niet in beeld waren. Wethouder Willy Hendriks-van Haren van de gemeente Boxmeer daarover: “Schulden kunnen iemands leven volledig overnemen. Het kan iedereen overkomen. En naarmate de schulden groeien, worden ook de zorgen groter. De hulp die geboden wordt kan variëren van schuldhulpverlening tot maatschappelijke/sociale steun. We zetten ons in om (verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, bronheffing en huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Verplichte melding

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht om achterstanden van hun klanten te melden bij de gemeente. Wanneer signalen wijzen op schulden of een groter risico op schulden dan heeft de gemeente de plicht om actief hulp te bieden. Via een huisbezoek of telefonisch legt zij contact. Vervolgens gaan een medewerker van schuldhulpverlening en een maatschappelijk werker het gesprek aan. Het eerste contact is gericht op het bepalen van de problematiek en het aanvaarden van hulp, eventueel op maatschappelijk of sociaal vlak.

Opschorting incassoproces

Wanneer een inwoner de hulp accepteert dan wordt het incassoproces voor in principe 30 dagen opgeschort. In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject. Als er geen behoefte is aan hulp, wordt het vroegsignaleringstraject gestopt. De signaalpartner start het incassotraject dan weer op.

Cijfer Boxmeer

In 2015 had 4,5% van de huishoudens in de gemeente Boxmeer geregistreerde schulden. Inmiddels ligt dit percentage bijna op 5% tegenover landelijk 8,3%. Gezien de impact van het coronavirus is het volgens de gemeente reëel dat het aantal huishoudens met risicovolle of problematische schulden de komende jaren opnieuw zal stijgen. Reden te meer om te starten met vroegsignalering van schulden, om daarmee escalatie van problemen te voorkomen.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →