Nieuwe visie op het Sociaal Domein

De 3 succesfactoren voor gemeentelijke digitale platforms

Onlangs presenteerde GemeentenNL haar visie op het Sociaal Domein. De visie is gebaseerd op gesprekken, onderzoeken en discussies met het management bij gemeenten, wetenschap, kennisorganisaties, adviseurs en marktpartijen. Ook de leden van GemeentenNL leverden hun input en zij kunnen de het visiedocument downloaden. Belangrijkste conclusie? Organiseer anders en digitaliseer meer.

Primaire focus

Het Sociaal Domein is de komende jaren het belangrijkste thema voor elke gemeente. Door de decentralisatie, de budgetdiscussies en de toegenomen verwachtingen van de burger wordt met name op dit terrein een forse inspanning van de gemeente verwacht. Naast de toename van werkdruk betekent dit tevens dat het werk zelf complexer wordt. Een extra uitdaging ontstaat daarmee op het gebied van kwantiteit en kwaliteit van personeel.

Bespreek en deel de visie

Tijdens de events van GemeentenNL bespreken onze leden de visie en de te ondernemen acties. Zo gaat het event De Kracht van de Kwetsbare Burger bijvoorbeeld in op de organisatorische aspecten van de gemeente. En het jaarlijkse Digital Event is de inspiratiebron voor andere manieren van digitaliseren zodat de gemeente toekomstbestendig blijft.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →