Multigebruikhuishoudens jeugdzorg hebben lagere kwaliteit van leven

Multigebruikhuishoudens jeugdzorg hebben lagere kwaliteit van leven

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert dat multigebruikhuishoudens in de jeugdzorg een lagere kwaliteit van leven hebben dan andere huishoudens. Onder multigebruikhuishoudens verstaat het SCP huishoudens die naast de jeugdzorg ook gebruik maken van andere sociaal domein voorzieningen, zoals de bijstand of dagbesteding vanuit de Participatiewet of WMO. Het gehele rapport van het SCP vind je in de kennisbank voor leden van GemeentenNL.

Participatiewet

Vooral huishoudens die naast jeugdzorg ook gebruik maken van een voorziening uit de Participatiewet springen er in negatieve zin uit. Zij rapporteren de meeste problemen en vormen een extra kwetsbare groep. Als verklaring noemt het SCP dat bij multigebruikhuishoudens de ouders vaak minder hulpbronnen hebben zoals een goede opleiding, werk en inkomen en een goede gezondheid, dan ouders in gezinnen waarin alleen gebruik gemaakt wordt van jeugdzorg. Deze groep scoort ook slecht op aspecten als tevredenheid met het leven, sociale contacten, dagelijkse bezigheden en eenzaamheid. Ze stuiten vaker op problemen met financiën, het zelfstandig voeren van een huishouden of opvoeding, maar kunnen ook worstelen met problemen als laaggeletterdheid of een ontbrekend sociaal netwerk.

Aandacht gemeente

Het SCP roept gemeenten op om multigebruikhuishoudens specifieke aandacht te bieden om te voorkomen dat problemen binnen deze gezinnen verder escaleren. De verwachting is dat door de crisis het gebruik van bijstand toe zal nemen, waardoor het aantal multigebruikhuishoudens zal groeien. Een kans bij de hulp aan deze huishoudens kan zijn dat juist hier een integrale aanpak mogelijk is, omdat het multigebruik betrekking heeft op voorzieningen die allemaal onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

Het gehele rapport van het SCP is beschikbaar in de kennisbank voor GemeentenNL-leden.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →