Is gemengd wonen dan dé oplossing voor kwetsbare burgers?

Is gemengd wonen dan dé oplossing voor kwetsbare burgers?

Jouw werk neemt toe en wordt complexer omdat er steeds meer kwetsbare bewoners zijn. Hoe kunnen we dit probleem omdraaien? Hoe kunnen we kwetsbare bewoners zien als een kans in plaats van een probleem?  Je kunt al veel leren als je kijkt naar projecten gericht op kwetsbare bewoners. Op welke manier proberen bijvoorbeeld woningcorporaties naar oplossingen te zoeken?

Geschikte woonruimtes voor kwetsbare bewoners

Corporatie Portaal heeft diverse projecten waarbij gemengd wonen centraal staat.

1. een woonplek voor ex-daklozen

Parana is een woonvoorziening in Utrecht waar ex-daklozen gehuisvest worden samen met huurders die ervoor kiezen om hier te wonen. Hier vinden ex-daklozen woonruimte en rust om hun leven weer op de rit te krijgen. Wanneer dit lukt, stromen zij door naar een ander project.

2. statushouders en dak- en thuislozen

Avicenna is een project in Leiden waarbij diverse groepen kwetsbare bewoners worden geholpen. Er zijn tijdelijke woningen gebouwd om vluchtelingen en dak- en thuislozen onderdak te bieden. Daarnaast wonen op deze plek 8 jongeren die bereid zijn om medebewoners te helpen.

3. binding met de buurt

Bj het project Cartesius Driehoek draait het om ontmoeting, het tegengaan van eenzaamheid en het zelf inrichten van de directe leefomgeving. Dit woonproject biedt plaats voor zowel starters als uitstromers uit de maatschappelijke opvang, zoals voormalig daklozen en senioren uit beschermd en begeleid wonen. Binding met de buurt is een belangrijk onderdeel van dit project.

Ben je erbij?

We zijn benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Deel jouw ervaring met anderen tijdens de workshops en discussies op het derde event van GemeentenNL in 2019. Aanmelden kan nog via de aanmeldpagina van het event.

Meer Info & Aanmelden Event

Meer Info & Aanmelden Ev

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →