Inburgeren is meer dan het leren van de taal

De gemeente Almere gaat gezamenlijk met een tiental partners een volgende stap zetten in het verbeteren van de inburgering van vergunninghouders in de gemeente. Daarvoor werd op maandag 1 oktober de intentieverklaring “Klaar voor een Baan” ondertekend. Daarin staat dat vergunninghouders in Almere een inburgeringstraject op basis van de beroepsvoorkeur kunnen volgen dat leidt tot een beroepskwalificatie en werk.

Klaar voor een Baan

Almere wil het inburgeren van vergunninghouders verrijken met kansen op participatie en op een betere toekomst. Daartoe wordt de pilot “Klaar voor een Baan” opgezet, waarbij de vergunninghouders tijdens het leren van de taal ook werkervaring opdoen bij een werkgever en op ontdekking gaan in de stad met een taalmaatje. De partijen willen het leren van de taal een context geven, een perspectief en zelfs een vervolgopleiding met betaald werk.

Taal, werk en vrienden

Deze drieslag is wat vergunninghouders nodig hebben om succesvol in te burgeren in Nederland. Dat doen de kandidaten door niet alleen de Nederlandse taal te leren, maar ook door stages te lopen. Zo leren ze niet alleen de taal sneller, maar krijgen ze ook de nodige werkervaring en beroepskwalificaties. Inburgeren is immers meer dan het leren van de taal.

Nieuwe kansen

Wethouder Jerzy Soetekouw “De Nederlandse arbeidsmarkt is anders dan de arbeidsmarkt in bijvoorbeeld Syrië, Iran of Eritrea. Vergunninghouders hebben soms vertekende beelden over bepaalde beroepen in Nederland. Hierdoor laten ze kansrijke beroepen onterecht buiten hun vizier. Informatie over deze beroepen en het zelf mogen proberen tijdens het leren Nederlands creëert nieuwe kansen en helpt hen een bestendige toekomst te bouwen in Nederland”.

Deel mooie initiatieven

Wat doet jouw gemeente om mensen succesvol te laten inburgeren? Deel mooie initiatieven in een mail aan de redactie.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →