Het belang van vroegsignalering

Vroegsignalering is een recente ontwikkeling waarbij instanties financiële problemen bij huishoudens eerder proberen te signaleren. Dit kan een positieve invloed hebben op de financiële toekomst van bewoners.

Het voorkomen van schulden bij bewoners

Hoe vroegsignalering er in de praktijk aan toe gaat en welke veranderingen in de interne organisatie dit met zich meebrengt vragen we aan Gonny Masselink van ProWonen. Als medewerker sociaal domein en huurincasso bij ProWonen heeft zij veel praktijkervaring. Daarnaast is zij direct betrokken geweest bij het opzetten van vroegsignalering door de gemeente.

Het doel van vroegsignalering

Van woningcorporaties wordt verwacht dat zij aan de gemeente doorgeven wanneer ze bewoners met financiële problemen treffen, mits bewoners daar toestemming voor geven. ProWonen heeft in de aanmaningsbrief een regel opgenomen dat als bewoners dit niet willen, ze dit schriftelijk kenbaar moeten maken. Vroegsignalering is geen hulpmiddel ter voorkomen van schulden, de mensen hebben dan immers al schulden, het doel is dat men niet verder in de schulden komt.

Zo wordt vroegsignalering toegepast

De gemeente is de centrale partij. Zij en alle aangesloten partijen, zoals Nuon, Menzis en woningcorporaties hebben een convenant dat loopt via het Registratie- en Informatiesysteem van Inforing (RIS). Elke maand leveren alle aangesloten partijen hun achterstanden aan bij RIS. RIS koppelt de gegevens zodat duidelijk wordt dat op één adres bij meerdere bedrijven een betalingsachterstand is. Die gegevens levert RIS aan bij de desbetreffende gemeente.

Van de corporatie wordt verwacht de zaak ‘on-hold’ te zetten zodat de gemeente contact kan zoeken met deze mensen. De actie kan per gemeente verschillen. Het doel is om met deze mensen in contact te komen en te onderzoeken wat de oorzaak van de schulden is. Vervolgens wordt geprobeerd daar hulp bij te zoeken, zoals bijvoorbeeld via een schuldhulpmaatje of via de vrijwilligers van Vereniging Humanitas. Daarnaast wordt er geprobeerd om met de diverse bedrijven tot een betalingsregeling te komen om zo de problemen op te lossen.

Boek opvragen

Dit is één van de artikelen uit het e-book De Kracht van Kwetsbaren. Na het lezen van dit e-book weet je hoe je van de toename van kwetsbare doelgroepen een kans maakt. Je leest wat andere organisaties doen en hoe je daar je voordeel uit kunt halen voor je eigen werk. Het boek met een winkelwaarde van €50 is gratis beschikbaar voor alle leden van GemeentenNL.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van GemeentenNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →