Geslaagde pilot met Praktijkondersteuner Jeugd in Tubbergen

Pilot met Praktijkondersteuner Jeugd succesvol in Tubbergen

“Door de inzet van de Praktijkondersteuner verwachten we kinderen en jongeren nog eerder te kunnen helpen. En voorkomen dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Voordat problemen onnodig groot worden”, zegt wethouder Hilde Berning uit Tubbergen  De Praktijkondersteuner Jeugd is een specialist die de jeugd tot en met 23 jaar op een deskundig en laagdrempelige manier helpt. Ook eerder bleek uit landelijk onderzoek door het Kwaliteitsregister Jeugd dat de inzet van een Praktijkondersteuner gemeenten veel voordelen oplevert.

Pilot

Jeugd in Tubbergen die worstelt met problemen als angst, boze gevoelens, piekeren, somberheid en situaties waar ze moeilijk mee kunnen omgaan, kan sinds vorig jaar bij de Praktijkondersteuner Jeugd Annet Stroot. Het betreft een pilot waarvan nu de resultaten zichtbaar worden. “De resultaten zijn goed; ik ben heel blij dat ik al zoveel kinderen en jongeren heb kunnen bijstaan.”

De praktijkondersteuner is een relatief nieuwe functie met goede resultaten. “Er is onderzoek gedaan en daaruit bleek dat de Praktijkondersteuner Jeugd een toevoeging is én meer inzicht en grip geeft op de kosten voor jeugdzorg,” vertelt Stroot. “Een toevoeging als het gaat om specialistische deskundigheid bij de huisartsen en een besparing dankzij de beter passende hulp.”

Instroom

De kinderen en jongeren komen op verschillende manieren bij Stroot terecht. Via de huisarts, waar in de praktijk normaal ook de gesprekken plaatsvinden. Maar ook via interne begeleiders en leerkrachten op basisscholen, en via schoolmaatschappelijke werkers en leerlingbegeleiders op middelbare scholen. Ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen.

Vanwege de coronamaatregelen vonden de gesprekken enige tijd via videobellen plaats, maar inmiddels ontvangt Stroot de meesten weer in de praktijk. “Ouders hebben vaak vragen over opvoeding. Dat kan over van alles gaan. Over gedragsproblemen bij hun kinderen bijvoorbeeld, of over somberheid. Lastige zaken waar ze samen thuis niet uitkomen. Ik breng de problemen samen met hen goed in kaart en ga op zoek naar de kern van het probleem. Vervolgens wordt gewerkt aan verbetering. Dat kan via een doorverwijzing naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, maar Praktijkondersteuner Jeugd is zo’n specialistische functie dat doorverwijzing niet altijd nodig is.” De Praktijkondersteuner is in Tubbergen vrij toegankelijk en kosteloos.

Vervolg

Wethouder Hilde Berning is erg tevreden over de resultaten van de Praktijkondersteuner. “Toen in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg bij de gemeenten werd neergelegd, veranderde de hele structuur van de jeugdzorg. We hebben hard gewerkt om gemeente, huisartsen en jeugdzorg bij elkaar te brengen en ze goed te laten samenwerken. Een belangrijk onderdeel is de praktijkondersteuner jeugd van de huisartsen die sinds mei 2019 actief is. Ik ben trots dat we in Tubbergen zulke mooie resultaten kunnen laten zien. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer van zulke resultaten realiseren.” Of de pilot een vervolg krijgt, wordt binnenkort beslist. De resultaten zijn echter zodanig dat een vervolg in de vorm van een structurele aanpak waarschijnlijk is.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →