Gemengd Wonen: samen goede buren zijn

Gemengd Wonen samen goede buren zijn

De Utrechtse woningcorporatie Portaal transformeert een oud verzorgingshuis naar het woonconcept Gemengd Wonen. Hier kiezen verschillende doelgroepen er bewust voor om gemengd te wonen én om deel te nemen aan de wooncommunity. Denk daarbij aan starters, studenten, statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang of GGZ instelling. Zij wonen samen, organiseren activiteiten, ontmoeten en helpen elkaar. Mensen die actief een goede buur voor elkaar zijn. Wil jij weleens weten hoe dat werkt en wat dit voor jouw gemeente kan betekenen?

Workshop voor leden

Gemengd Wonen projecten ontlasten de gewone buurt van kwetsbare instroom. Woningcorporatie Portaal heeft 16 jaar ervaring met Gemengd Wonen en realiseerde inmiddels al 9 projecten. GemeentenNL vroeg de leefbaarheidsadviseurs van Portaal om een workshop te verzorgen voor onze leden . Jij bent dus ook welkom als jouw gemeente is aangesloten. De workshop zoomt in op de casus De Liendert in Amersfoort waar Portaal dit najaar de woningen oplevert.

Wat ga je leren?

De workshop vindt plaats tijdens het event De Kracht van de Kwetsbare Burger dat GemeentenNL op 3 oktober organiseert. Tijdens de workshop over Gemengd Wonen leer je:
– Succes- en faalfactoren van het woonconcept Gemengd Wonen
– Hoe bewoners bijdragen aan het zijn van ‘een goede buur’
– Hoe je een beheer- en community aanpak op poten zetten 
– Hoe je met verschillende zorg- en maatschappelijke partijen samenwerkt in plan- en contractvorming en beheer

Meer Info & Aanmelden Event

 

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →