Gemeente Schiedam pakt woonoverlast hard aan

Aanpak woonoverlast

GemeentenNL-lid Schiedam verstevigt de samenwerking met politie en woningcorporatie Woonplus met een speciaal uitvoeringsplan waarin zij onder meer regelt onderling meer informatie te delen in de strijd tegen woonoverlast.  De gemeente Schiedam zet zich in voor een stad waar iedereen veilig en onbekommerd kan wonen en verblijven. “Wij accepteren niet dat het gedrag van anderen het woonplezier van onze inwoners verstoort”, vertelt Laura Penders, regisseur van de aanpak Woonoverlast. “Met elkaar proberen we overlast te voorkomen. Lukt dit niet, dan staan wij klaar om gepaste maatregelen te nemen.”

Soorten overlast

Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die niet alleen het woonplezier verstoort, maar ook een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in de wijken. Schiedammers kunnen verschillende vormen van woonoverlast ervaren. Het kan gaan om overlast die wordt veroorzaakt door gedrag vanuit een woning of direct aangrenzende tuin. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, intimidatie of burenruzie. Maar het kan ook gaan om overlast die het gevolg is van het gebruik van een woning voor andere soms illegale doeleinden zoals onderverhuur. Soms is sprake van huurdersintimidatie of gaat het om overbewoning, die vaak gepaard gaat met brandgevaarlijke situaties of parkeeroverlast.

Zoeken naar oplossingen

Mocht het gesprek tussen een bewoner en een overlastgever niet tot leiden tot een vermindering van de ervaren overlast, dan ondersteunen de regisseur Woonoverlast en het Interventieteam Woonoverlast de inwoners met het zoeken naar een oplossing. Zij werken samen met partners zoals de wijkboa, de wijkagent, Buurtbemiddeling, Woonplus en politie. De gemeente kan bovendien verschillende instrumenten inzetten zoals de Wet Aanpak Woonoverlast, de APV verhuurdersvergunning en de Rotterdamwet. Laura Penders: “We zetten in ieder geval door tot het probleem is opgelost, ongeacht welke maatregelen wij moeten nemen. Zo blijft Schiedam voor iedereen een stad waar het prettig leven is, nu en in de toekomst.”

Handboek in kennisbank

Bij GemeentenNL verscheen het Handboek Aanpak verward gedrag dat oplossingen biedt voor situaties waarin de overlast veroorzaakt wordt door verward gedrag. Het is voor leden beschikbaar in de kennisbank.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →