Gemeente Noordwijk: “Social Return on Investment moet omhoog”

Gemeente Noordwijk Social Return on Investment moet omhoog

Het moet volgens de gemeente Noordwijk gewoonweg beter met het voorzien in werkplekken, werkervaringsplekken of stageplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom versterkt de gemeente in samenwerking met Katwijk en HLTSamen de uitvoering van Social Return on Investment. (SROI)

Maatregelen

Het college wil de uitvoering van de SROI versterken. Er wordt een ervaren adviseur voor de coördinatie, de uitvoering en monitoring van de verplichtingen aangesteld. Deze adviseur is dan 1 aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Hij bewaakt het proces van start tot einde, stroomlijnt en ziet toe op het behalen van resultaten. Nog een zaak dat tot een verbetering moet leiden. Ter ondersteuning van zijn werkzaamheden krijgt de adviseur de beschikking over een registratie-managementsysteem.

Voorwaarden stellen

Social Return on Investment is het stellen van sociale voorwaarden bij inkoop of aanbestedingen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk. Opdrachtnemers verplichten zich met het aannemen van een gemeentelijke opdracht tot het realiseren van een werkplek, werkervaringsplek of stageplaats.

Uitvoering moet beter

Het college heeft de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen. Uit de brief blijkt dat de SROI niet goed uit de verf is gekomen. “Sinds 2016 geeft de gemeente uitvoering aan Social Return on Investment binnen eigen inkoop en aanbestedingen als bijdrage aan maatschappelijke doelen van de gemeente Noordwijk. De uitvoering van de SROI is sinds de invoering nooit goed van de grond gekomen. Ook een tijdelijke inzet van een kwartiermaker heeft niet kunnen leiden tot structurele uitvoering van SROI. Hierdoor wordt er soms wel en soms geen uitvoering gegeven aan de verplichtingen van opdrachtnemers. Hier is sprake van een gemiste kans.“

Samenwerking

De gemeente Noordwijk versterkt de uitvoering van de SROI in samenwerking met de gemeenten Katwijk en HLTSamen. Het uiteindelijke doel is het realiseren van alle gestelde SROI-verplichtingen. In 2021 zal de tijdelijke coördinator deze brede functie overdragen aan het Servicepunt Werk dat zich in de tussentijd voorbereidt op de verbreding van het takenpakket.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →