Gemeente De Wolden zuinig in sociaal domein

Gemeente De Wolden zuinigjes in sociaal domein

Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van gemeenten De Wolden blijkt dat zij fors minder uitgeeft in het sociale domein. Ook blijkt dat de gemeente moeite heeft om een goede begroting te maken waardoor je kunt wachten op mee- of tegenvallers.

Begroten is lastig

Uit een publicatie van De Meppeler Courant blijkt dat de zorgkosten een groot deel uitmaken van de gemeentebegroting. Toch heeft De Wolden de zaken nog niet goed op orde. ‘Omdat de gemeenten veel nieuwe taken heeft op het gebied van zorgvoorzieningen… is het maken van een goede begroting lastig.’

Winst of verlies

Opvallend is dat zowel de omvang als de samenstelling van de inkomsten en kosten fors afwijken van begroting. Er is 2 miljoen minder uitgegeven en tegelijkertijd is alle benodigde zorg geleverd. Het overschot had hoger kunnen zijn als de gemeente niet uit de werkvoorzieningschap Reestmond was getreden. Schade: 8 ton. Tegelijk is de bijdrage vanuit het Rijk aan de gemeenten in het kader van de WMO fors hoger geweest. De vraag is nu of de gemeente bij een beter begrotingsbeleid meer zorgtaken op zich had kunnen nemen of zijn alle Woldenaren al dik tevreden?

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →