Eindrapport Werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid

Vanuit GemeentenNL is een werkgroep ingesteld die onder leiding van Eric Edens van AlterEdens als opdracht heeft meegekregen om te onderzoeken wat voor organisatie nodig is om de toenemende druk als gevolg van de toename in het aantal kwetsbaren aan te kunnen en te beschrijven welke organisatie en werkwijze wenselijk is om de problematiek het hoofd te kunnen bieden. Het eindrapport is bijna af en je ontvangt het in januari.

Professionals bij gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties ervaren toenemende druk omdat er steeds meer kwetsbare doelgroepen zijn en de complexiteit toeneemt. Dit leidt tot stress en uitval waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

De Werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid heeft het onderzoek uitgevoerd en presenteert haar bevindingen in dit eindrapport.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Eric Edens (AlterEdens), voorzitter
  • Josephine Lappia (Windesheim Flevoland)
  • Marc Sluiter (Portaal)
  • Jelle van Abeelen (Alwel)
  • Robin Jager (KleurrijkWonen)
  • Rosa Rizzo (Havensteder)
  • Jeannette Broekhuijzen (Vestia)
  • Annelies Kooiman (Gemeente Nijkerk)
  • Marijke Bergh (Gemeente Amstelveen)
  • Patricia Mulders (Gemeente Etten-Leur)

Inhoudsopgave

Werkgroep
Inleiding

Hoofdstuk 1  Problematiek
Schets van de problematiek
Onderzoeksvragen
Aannames
Eerste analyse
Onderzoeksmethode
Gewenst resultaat en oplossingsvoorstellen
Uitgangspunten voor oplossingsvoorstellen

Hoofdstuk 2  Aanpak
Onze aanpak
Belangrijkste resultaten
Doelen

Hoofdstuk 3:  Conclusies en aanbevelingen
Onze conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 4:  Voorbeelden
Koffiekar in de wijk
Uitbreiden van inloopmogelijkheden
Benutten van data
Doorbraakmethode
Individuele klantenreis
Overige oplossingsvoorstellen

Hoofdstuk 5:  Organisatie
Het zoeklicht op organisatievormen, werkwijzen en scenario’s

Hoofdstuk 6:  Advies en vervolg
Organisatievormen
Scenario’s
Werkwijze
Algemene conclusies en aanbevelingen
Voorstellen voor vervolg

Eindrapport opvragen

GemeentenNL-leden ontvangen automatisch per e-mail bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, video, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank. Zij kunnen het gratis downloaden.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van GemeentenNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief het Eindrapport Werkgroep De Kracht van Kwetsbaarheid. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en werkgroepen.

gratis voor leden, verschijnt in januari

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →