De jeugdzorg in jouw gemeente vooruit helpen? Dit is je kans!

event samen slim in het sociaal domein

Hoe verbeter je de prestaties van jouw gemeente op het gebied van Jeugdzorg? Tijdens het event ‘Samen slim in het Sociaal Domein’ op donderdag 11 april 2019 gaan we het hier met elkaar over hebben. Je vergroot je kennis van nieuwe oplossingen en ontdekt hoe je met flexibiliteit, nieuwe vormen van samenwerking en digitalisering de Jeugdzorg efficiënter organiseert. Benieuwd wie de sprekers zijn?

De sprekers en hun presentaties

Voor deze dag is Goos Minderman de dagvoorzitter.

Minderman doet veel evaluaties van raden van toezicht en raden van commissarissen en adviseert en begeleidt deze raden in hun eigen verbeterslagen. Hij publiceert veel – zowel wetenschappelijk als opiniërend – over toezicht in Nederland. Zijn boeken genaamd “Waar is de raad van toezicht?” worden veel aangehaald en gebruikt. Zijn passie voor het middenveld blijkt ook uit zijn activiteiten in het buitenland, waar hij veel trainingen en colleges verzorgt over de strategie van non-profitorganisaties.

Jeugdzorg Nederland trapt het event af en zij delen hun ervaringen met jou.

Wil je meer weten over de huidige ontwikkelingen vs. het perspectief van de gemeente: Wat is een goede toekomstige werkwijze? Luister dan naar Anton Revenboer. Hij is een ervaren adviseur en heeft veel kennis van en ervaring met organisaties in de publieke sector, vooral in het sociale domein. Sinds 1 juni 2016 is hij werkzaam bij BDO Advisory, branchegroep Lokale overheid. Hij heeft hart voor de publieke zaak en adviseert op het gebied van strategievorming & organisatieontwikkeling, ketenregie & governance en sturing & beheersing.

Het plenaire ochtendprogramma sluiten we af met de keynote spreker: Toke Tom, themadirecteur Sociaal Domein bij Gemeente Utrecht. Innovatieve samenwerking in de Jeugdzorg: Hoe pakt de gemeente Utrecht dit aan?

Het hele programma bekijken

Interactieve sessie; waar wil jij je in verdiepen?

Voor en na de lunchpauze kun je deelnemen aan twee interactieve sessies. Maak op de dag van het event je keuze uit de volgende vier thema’s:

  1. Hoe leer je van andere gemeenten? Praktijkvoorbeeld van hoe Venlo zaken op de rails kreeg.
  2. Een flexibele en wendbare gemeente heeft de toekomst. Maar: hoe krijg ik mijn collega’s mee?
  3. Sturen met data: krijg inzicht en grip op de tekorten in de jeugdzorg.Wordt verzorgd door Stipter
  4. Hoe kun je de Wmo en Jeugdhulp effectief, efficiënt en duurzaam organiseren?Wordt verzorgd door BDO

Wil jij dit niet missen? Meld je dan snel aan via de eventpagina.