Commissie Wonen heeft ruimte voor nieuwe leden

Commissie Wonen

Een thuis voor iedereen in 2030 is het doel van GemeentenNL. Dat is mogelijk als bewoners vitaal, verbonden en financieel veilig zijn in hun wijken en woningen. De Commissie Wonen zorgt voor meer thuizen.

Waarom

Een thuis is je basis. Het fundament voor een goed leven. Dat is je recht als mens, vinden we bij GemeentenNL. Een thuis wordt gevormd door de mensen met wie je in contact bent en door de plek waar je woont. Mensen maken een thuis. En dat gaat verder dan familie, vrienden en buren en zelfs verder dan een dak boven je hoofd. Juist professionals van gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en marktpartijen kunnen hierin het verschil maken.

De Commissie Wonen wil samen met professionals alle bewoners meer beslissingsbevoegd maken zodat zij zeggenschap krijgen over hun eigen leven en leefomgeving, waarmee zij voor zichzelf een thuis creëren.

Opdracht Commissie

De Commissie selecteert de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen en informeert de leden van GemeentenNL over de betekenis hiervan voor hun werk. Daartoe focust zij op de pijnpunten van bewoners en koppelt dat aan bewezen of nieuw te ontwikkelen oplossingen. Zij stimuleert dat op meer plekken in Nederland de meest succesvolle woonomgevingen gerealiseerd worden.

Verantwoordelijkheid en taken

 1. Selecteren en bekendmaken van best cases op het gebied van wonen
 2. Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van professionals door het organiseren van events, trainingen, workshops, video’s en publicaties
 3. Bespreken van belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit, verbondenheid en financiële veiligheid
 4. Verzamelen van cijfers en publicaties die de voortang in Nederland monitoren
 5. Benutten van interne en externe podia om het verhaal van de Commissie te delen

Samenstelling

De commissie is multidisciplinair samengesteld met GemeentenNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Fadime Örgu, vml Tweede Kamerlid, FO consultancy
 2. Henk Oostland, voorzitter huurdersplatform MEVM
 3. Madeleine Hamburg, manager wonen en verhuur Pré Wonen
 4. Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker leefbaarheid Talis
 5. Bahreddine Belhaj, Eigenaar Solon training & adviesbureau, vml bestuursvoorzitter PvdA Flevoland
 6. Kim Roetert, manager communicatie en public affairs GGD GHOR Nederland (op persoonlijke titel)
 7. Christopher Baan, programmamanager co-creatie en sociale innovatie Woonin
 8. Simon Ruijs, operationeel directeur Hagemans
 9. Sandra Frenaij, manager GemeentenNL

Werkwijze

De Commissie Wonen komt elke 2 maanden bij elkaar in het centrum van het land en tussentijds hebben de leden geregeld onderling contact. De tijdsbesteding is 2 à 4 uur per maand.

Financieel en vergoeding

De Commissie Wonen heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. De leden ontvangen een aanwezigheids- en reiskostenvergoeding voor de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van secretariaat, research, media en toegang tot stakeholders van GemeentenNL.

Suggesties of meedoen?

Heb je suggesties voor de commissie, wil je belangrijke nieuwe trends of ontwikkelingen delen of heb je interesse om mee te werken aan de doelstellingen van de Commissie en ben je lid van GemeentenNL? Stuur ons dan graag een e-mail. Je ontvangt binnen een week onze reactie.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →