Beeldverslag werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Beeldverslag werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. Beschrijf de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen. Dat is de opdracht waarmee de GemeentenNL werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid aan de slag gaat. Op 11 maart kwamen de werkgroepleden weer bij elkaar en dit is wat zij bespraken.

Verslag

De sessies ging ditmaal over de ambitie en de leidende principes. Ook is gesproken over de wijze waarop we met elkaar nieuwe vormen kunnen bedenken om kwetsbaarheid terug te dringen en hoe we de nu nog toenemende kwetsbaarheid als organisaties kunnen beheersen. Het deed denken aan de uitspraak ‘Alleen samen krijgen we kwetsbaarheid onder controle’.

Mooi om te merken is dat de werkgroepleden het verschil willen maken. Tegelijkertijd blijkt dat het niet eenvoudig is om zaken die zij uitprobeert ook te borgen in een nieuwe werkwijze. Door met verhalen te werken inspireren de leden elkaar. Wellicht zit hier ook deel van de oplossing: iedere verandering begint immers met een goed verhaal.

Aan het eind van de sessie is stilgestaan bij de volgende stappen in het proces. Van de werkgroep wordt verwacht dat zij in oktober aangeeft welke scenario’s zij ziet om kwetsbaarheid terug te dringen en dat zij manieren aangeeft op welke wijze dit georganiseerd zou kunnen worden. Daar is met de ambitie, doelen en leidende principes nu een goede basis voor gelegd. Maar voor het proces is het goed om dit nu te testen in de praktijk.

Huiswerk

De opdracht is om van de verschillende verhalen in de eigen praktijk te testen hoe dat verloopt. Daarvoor hoef je vaak niet iets nieuws te bedenken, maar kun je ook aansluiten op een succesvolle actie uit het verleden. Daarom is het huiswerk:

  1. neem je eigen verhaal of het verhaal van de ander en ga in je eigen praktijk een experiment aan (bijv. m.b.v. een koffiekar in gesprek in een wijk met de vraag ‘hoe gaat het met je?’ of organiseer een sessie met de doelgroep)
  2. neem de ambitie en leidende principes als vertrekpunt en vorm je (samen met een collega professional) een beeld over de manier waarop je het verhaal kan verankeren in je eigen organisatie of de organisatie(s) waar je mee samen werkt
  3. zoom vooral in op de vraag ‘hoe dan?’ en schrijf op wat goed ging en wat minder goed ging. Wat zijn jouw 3 tips zijn om te organiseren dat we de kwetsbaarheid in jouw context onder controle kunnen krijgen?

Op donderdag 17 juni komen de werkgroepleden weer bijeen en bespreken zij hun bevindingen uit de praktijk.

Kennisbank

De hele presentatie en het beeldverslag treffen leden van GemeentenNL in de kennisbank. Ook uitgebreidere verslagen van alle werkgroep bijeenkomsten zijn voor leden van GemeentenNL beschikbaar in de kennisbank onder het kopje Sociaal Domein. Nog geen lid? Meld je vandaag nog aan.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →