4 conclusies: dit is wat gemeenten willen

Uit het rapport “Wonen, Werken en Digitaliseren binnen de gemeente” komen belangrijke inzichten en conclusies naar voren. Het rapport is samengesteld op basis van de resultaten van het onderzoek van GemeentenNL onder meer dan duizend ambtenaren. Wat vinden zij en wat moeten wij nu doen?

Wonen

Voor gemeenten ligt de prioriteit op het gebied van wonen bij het zorgen voor voldoende woningen, dat is belangrijker dan de kwaliteit of duurzaamheid van wonen. Om dit te realiseren is een op de drie voorstander van een flexring met woningen rondom de gemeente. Daarnaast is de overgrote meerderheid
van mening dat inwoners recht hebben op een thuis. Het fysieke en sociale domein zijn samen verantwoordelijk om dat te realiseren.

Werken

Zelfontplooiing is voor de helft van de ambtenaren de belangrijkste reden om te werken in de huidige baan, gevolgd door de maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid. Een kleine groep ziet de baanverwachtingen niet uitkomen en de ruime meerderheid vindt dat er te weinig personeel is voor
al het werk. Dit schept een groot risico voor de continuïteit van het werk, doordat toenemende werkdruk nu al leidt tot een historisch hoog verzuimpercentage.

Digitaliseren

Een op de zes gemeenten heeft afgelopen jaren compleet nieuwe (digitale) processen, systemen en werkwijzen ontwikkeld. Algoritmes zijn snel in opkomst. De gevaren van het gebruik hiervan krijgen steeds meer aandacht. Gemeenten denken daarbij vooral aan de negatieve invloed op de kwaliteit van
beslissingen, privacy-issues en de vereiste transparantie.

Toekomst

De meeste gemeenten verwachten dat het wonen in de komende 10 jaar flink verandert. Daarbij denken zij vooral aan duurzamer en kleiner wonen. Ook het werk zal flink veranderen, waarbij de grootste verandering is dat ambtenaren meer vanuit huis werken. Om dat goed te kunnen doen is de belangrijkste vaardigheid goed kunnen samenwerken.

In het uitgebreide onderzoeksrapport Wonen, Werken en Digitaliseren in de Gemeente tref je meer informatie over het werken in de gemeente.

Onderzoeksrapport

Alle leden van GemeentenNL hebben het onderzoeksrapport Wonen, Werken en Digitaliseren in de Gemeente inmiddels ontvangen. Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op.

Ben je nog geen lid en wil je het onderzoeksrapport ook ontvangen? Word dan snel lid van GemeentenNL.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →