Van leegstand naar creativiteit in gemeente Schiedam

GemeentenNL-lid Schiedam scherpt haar leegstandsaanpak aan. Zo moet de binnenstad van Schiedam verder uitgroeien tot een plek waar de creativiteit, authenticiteit en vindingrijkheid van ondernemers nog meer tot hun recht kunnen komen. ‘We zijn goed bezig met elkaar en op die goede weg gaan we graag door’, zegt wethouder Anouschka Biekman.

Veelzijdige aanpak nodig

De historische binnenstad van Schiedam heeft lang te maken gehad met leegstand. Voor de gemeente was dit aanleiding om een stevige, veelzijdige aanpak in te zetten. Uit de evaluatie blijkt dat de aanpak zeer succesvol is. Zo was er in 2013 nog sprake van een leegstandsgraad van 40 procent in de binnenstad. Inmiddels is dat gezakt naar 11,5%. Wethouder Anouschka Biekman: “We hebben jaren hard gewerkt aan de binnenstad met vastgoedeigenaren, ondernemers, fondsen en andere overheden. Samen hebben we diverse winkelpanden opgeknapt, er zijn woningen toegevoegd door transformatie en we hebben ondernemers aangetrokken die passen bij het DNA van de binnenstad. Dat deze aanpak werkt, is iets waar
we met elkaar heel trots op mogen zijn”.

Op basis van de geleerde lessen zet Schiedam de leegstandaanpak door en werkt dit op punten nog verder uit. Biekman: “We gaan blijvend met elkaar aan de slag om op creatieve, innovatieve wijze onze historische binnenstad verder te verlevendigen.”

Subsidie voor vestiging

De komende jaren brengt Schiedam een aantal accentverschillen aan in de  leegstands- en binnenstadsaanpak. De gemeente streeft naar meer kwalitatieve invulling van panden door een passende acquisitiestrategie. Verder wordt meer aandacht besteed aan het entreegebied naar de binnenstad. Om ook hier enthousiaste, creatieve ondernemers uit te nodigen zich er te vestigen, wordt een bestaande subsidieregeling aangepast. Biekman: “De regeling spitste zich toe tot de Hoogstraat. We hebben er daarom voor gekozen om de regeling ook voor andere centrumstraten open te stellen. Zo geven we ondernemers meer ruimte om een pand te vinden dat echt bij ze past en onze binnenstad als geheel versterkt.”

Volledig rapport

Het rapport met de titel Met beleid kansen pakken voor de binnenstad is voor iedereen beschikbaar om te lezen. Want 5 jaar na de invoering van de leegstandsverordening, is het volgens de gemeente een goed
moment om de gemeentelijke leegstandsaanpak en de gebruikte instrumenten te evalueren. Van deze kennis en ervaring kunnen ook anderen profiteren.

Over Redactie GemeentenNL

De redactie van GemeentenNL bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie GemeentenNL →