Peter de Groot (VVD): “Bouw snel meer woningen”

De wooncrisis gaat ons allemaal aan. Gemeenten, corporaties en bouwers hebben allemaal hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat kunnen we vanuit de landelijke politiek verwachten? We vragen Tweede Kamerlid Peter de Groot van de VVD naar zijn visie op de huidige wooncrisis.

Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van de wooncrisis?

Peter de Groot: “We moeten niet op een planmatige manier omgaan met de woningmarkt, maar meer kijken naar de woonbehoeften van verschillende groepen mensen en naar de demografische ontwikkeling op de lange termijn. Het is daarvoor van belang dat we de verantwoordelijkheid voor bouwprojecten niet alleen bij de gemeenten neerleggen, maar dat er landelijke regie komt.”

Wat verwacht u van de rol van corporaties om deze crisis te bestrijden? Wat moeten zij doen?

Peter de Groot: “De woningcorporaties moeten zorgdragen voor de doorstroming in hun voorraad. Het belangrijkste hierbij is snel meer bouwen.”

Wat wilt u zelf of uw partij daaraan doen?

Peter de Groot: “Wij zetten in op het bouwen van betaalbare woningen, zowel koop als huur, en willen het versnellen van de bouw ondersteunen. De tijd die het nu kost van projectontwikkeling tot de oplevering van de woning moet sneller. En we willen kunnen ingrijpen bij excessen. Denk hierbij aan huurprijsbescherming, het bewonen van de eigen woning en een opkoopbescherming.”

Over Hellen Meijn

Hellen is projectleider en redacteur bij GemeentenNL

Bekijk alle berichten van Hellen Meijn →