Paviljoendroom geveld door boom, of toch niet…?

Paviljoendroom geveld door boom

Waarom overheden nú aan de slag moeten met hun informatievoorziening.

Stel je voor: je bent horecaondernemer en het is jouw droom om een paviljoen te exploiteren aan de rand van die populaire waterplas in een prachtig natuurgebied. Tot nu toe leidden al je pogingen tot niets. Zo kwam de ambtenaar van de gemeente met een dik bestemmingsplan met daarin enkele vervelende regels. Zo staat er een monumentale boom in de weg. En ook het waterschap en de provincie moeten iets van jouw plan (en die boom) vinden. Volgens de ambtenaar een complex verhaal: niet aan beginnen.

De kansen stijgen
Het ondernemerschap blijft toch kriebelen en je hoort van een nieuwe wet die er per 1 januari 2022 komt: de Omgevingswet. In die wet werken bevoegde instanties samen. En samen met initiatiefnemers kijken ze naar de mogelijkheden van plannen in plaats van de onmogelijkheden. Afwegingen mogen minder lang duren en de informatievoorziening is duidelijk en transparant. Fantastisch, de kans dat het paviljoen er gaat komen, stijgt.

Wat is de Omgevingswet?
In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de allereerste wet gericht op de leefomgeving. Daarna kwamen er vele wetten en regels bij. En de nodige opgaven waarin de oude regels niet voorzien, zoals de energietransitie en gebiedstransformaties. In de nieuwe Omgevingswet worden al deze wetten en regels gebundeld en gemoderniseerd. Hierdoor zijn er minder regels nodig, komt er meer overzicht en meer ruimte voor lokaal maatwerk. De mogelijkheden voor jouw paviljoen, horen daarbij.

Veranderingen
Je kunt je voorstellen dat de implementatie van de Omgevingswet een complex proces is. Zeker als het gaat om de informatieverstrekking. Zo moest je voor het paviljoenplan nu nog www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen om de bestemming van de locatie te achterhalen. Dit leverde allerlei onduidelijkheden op: je moest dus te rade gaan bij de gemeente. Vervolgens werden vele systemen geraadpleegd om aanvullende informatie boven water te krijgen. Info waar jij weer niet bij kon.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Deze informatieverstrekking moet via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een stuk sneller, soepeler en transparanter verlopen. Het DSO is een geheel van afspraken, voorzieningen en gegevensverzamelingen. Bronnen die nodig zijn om aan iedereen gegevens beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de processen van de Omgevingswet. Dit betekent dat initiatiefnemers, belanghebbenden én bevoegde instanties gebruik gaan maken van dezelfde informatie.

Er zijn vele antwoorden mogelijk
En dit werkt straks zo. Bij het indienen van je digitale aanvraag voor het paviljoen word je door een beslisboom geleid. Hierbij wordt getoetst in hoeverre jouw initiatief binnen de regels mogelijk is. Klinkt mooi. Maar overheden worstelen nog met de vraag hoe zij deze ‘informatie-component’ gaan vormgeven. Dat valt niet mee. De simpele vraag of die oude dikke beuk wél of niet monumentaal is, kan op vele manieren beantwoord worden. Via een PDF met een lijst van alle monumentale bomen. Of via een kaart waarop je binnen één klik ziet of die boom monumentaal is.

Een vergunning op basis van onjuiste data
Bovendien moet informatie altijd actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Want, wat als jij straks een vergunning verleend krijgt op basis van onjuiste of niet complete data…? Dit maakt het voor overheden een enorme uitdaging om hun gegevensbeheer op orde te krijgen en dit zo in te richten dat het aansluit op het DSO. De abstractheid van het stelsel, de toepasbare regels en de hoeveelheid aan verschillende databronnen maken het er niet eenvoudiger op.

Kortom, met nog een jaar te gaan, is het voor gemeenten nú het moment om met die informatievoorziening aan de slag te gaan. Om data te integreren en het beheer ervan goed te organiseren. Want, het succes van de Omgevingswet is mede afhankelijk van de kwaliteit van de informatievoorziening. Voor de horecaondernemer die snel duidelijkheid wil hebben over de levensvatbaarheid van zijn droom. En voor alle betrokken overheden om zorgvuldig, op basis van eenduidige informatie, snel het juiste perspectief te kunnen schetsen.

Over Rob Janssen

Rob Janssen is projectmanager Data & Informatie bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. (www.anteagroup.nl). De afgelopen jaren maakt hij zich sterk voor overheden die datagedreven werken. Dit doet hij samen met collega’s én klanten. Door met elkaar in gesprek te zijn en samen nieuwe oplossingen en concepten te ontwikkelen. Een kwestie van pionieren; een ontdekkingsreis langs de ongekende mogelijkheden die data-oplossingen ons te bieden hebben. En altijd met de maatschappelijke vraagstukken als vertrekpunt waarbij de mens centraal staat

Bekijk alle berichten van Rob Janssen →